Skogsstyrelsen

Här hittar du de havs- och vattenrelaterade stöden och bidragen som finns hos Skogsstyrelsen. För att få den senaste informationen är det viktigt att du även går till Skogsstyrelsens webbplats.

Skogsstyrelsen har också tillfälliga stöd och utlysningar som vi inte tar upp nedan. En utlysning innebär att en bestämd summa pengar blir tillgänglig att söka inom ett specifikt område under en viss tid.

Bidrag
Bidrag Kategorier
Natur- och kulturmiljövårdsåtgärder i skogen (Nokås) Våtmark,
Naturvård,
Landskapsvård,
Friluftsliv
Nya KOMET – skydd av skog Våtmark,
Friluftsliv,
Naturvård
Stöd för kompetensutveckling inom skogsbruket Biologisk mångfald,
Vattenvård,
Naturvård,
Skogsskötsel,
Försurning
Stöd för skogens miljövärden Våtmark,
Naturvård,
Landskapsvård,
Friluftsliv
Stöd för samarbete inom miljö Våtmark,
Naturvård,
Landskapsvård,
Friluftsliv
Publicerad: 2020-02-25
Sidansvarig: Webbredaktion