Jordbruksverket

Här hittar du de havs- och vattenrelaterade stöden och bidragen som finns hos Jordbruksverket. För att få den senaste informationen är det viktigt att du även går till Jordbruksverkets webbplats.

Jordbruksverket har också tillfälliga stöd och utlysningar som vi inte tar upp nedan. En utlysning innebär att en bestämd summa pengar blir tillgänglig att söka inom ett specifikt område under en viss tid.

Bidrag
Bidrag Kategorier
Stöd till fiske och vattenbruk Fiske,
Fiskeredskap,
Marint skräp,
Skyddade områden,
Biologisk mångfald,
Vattenbruk
Innovation och forskning Innovation
Lokalt ledd utveckling genom Leader Lokalt ledd utveckling
Publicerad: 2020-02-25
Sidansvarig: Webbredaktion