Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Fritidsfiske Statistik Yrkesfiske

SM – Statistiska Meddelanden

Officiell statistik inom fiskets område finns tillgänglig via länkarna nedan. Statistik för åren 2002–2010 finns på Statistiska Centralbyråns hemsida.

Sveriges officiella statistik

Den officiella statistiken ska utan avgift finnas tillgänglig i elektronisk form och vara offentlig. All officiell statistik ska ha beteckningen Sveriges officiella statistik eller märkas med följande symbol:

Observera att beteckningen eller symbolen inte får användas vid vidarebearbetningar av den officiella statistiken.

Inom statistikområdet fiske ingår uppgifter om fisk- och skaldjursfångster samt försäljningsvärdet i första handelsledet, det vill säga hos de företag som köper fisken direkt från fiskaren.

Från och med 2014 så inkluderar statistiken över yrkesfisket i havet även uppgifter om fiskefartyg i den årliga statistiken.

Statistiken över yrkesfisket i havet redovisas både per månad och år. Den statistik som redovisas per år är uppdelad på de havsområden där fisken fångats samt på den kuststräcka som fisken landats.

De månadsvisa rapporterna är uppdelade på kuststräcka där fisken landas. Statistiken om yrkesfiske i sötvatten framställs årsvis och redovisas uppdelat på de fyra stora sjöarna Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren samt från övriga inlandsvatten där yrkesfiske bedrivs.

Delar av den officiella fiskestatistiken som vi producerar är reglerade av EU.

Äldre statistiska meddelanden hittar du här..

Yrkesfisket i havet

Utgåva Beskrivning Datum
JO 55 SM 1601 Det yrkesmässiga fisket i havet, år 2015 2016-06-04
Utgåva Beskrivning Datum
JO 50 SM 1601PDF Det yrkesmässiga fisket i havet, november 2015 2016-01-08
JO 50 SM 1602PDF Det yrkesmässiga fisket i havet, december 2015 2016-01-29
JO 50 SM 1603 Det yrkesmässiga fisket i havet, januari 2016 2016-02-26
JO 50 SM 1604 Det yrkesmässiga fisket i havet, februari 2016 2016-04-01
JO 50 SM 1605 Det yrkesmässiga fisket i havet, mars 2016 2016-04-29
JO 50 SM 1606 Det yrkesmässiga fisket i havet, april 2016 2016-05-27
JO 50 SM 1607 Det yrkesmässiga fisket i havet, maj 2016 2016-07-01
JO 50 SM 1608 Det yrkesmässiga fisket i havet, juni 2016 2016-08-19
JO 50 SM 1609 Det yrkesmässiga fisket i havet, juli 2016 2016-08-26
JO 50 SM 1610 Det yrkesmässiga fisket i havet, augusti 2016 2016-09-30
JO 50 SM 1611 Det yrkesmässiga fisket i havet, september 2016 2016-10-28
JO 50 SM 1612 Det yrkesmässiga fisket i havet, oktober 2016 2016-11-25
     

Yrkesfisket i sötvatten

Utgåva Beskrivning Datum
JO 56 SM 1601 Det yrkesmässiga fisket i sötvatten 2016-05-27

Fritidsfiske i hav, sjöar och vattendrag

Utgåva Beskrivning Datum
JO 57 SM 1501 Fritidsfisket i Sverige 2014 2016-07-01
Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Fritidsfiske Statistik Yrkesfiske

Publicerad: 2013-12-03
Uppdaterad: 2016-01-29

Sidansvarig: Joakim Jacobzon