Bakgrundsvideon visar mörka vågor.

HAVS- OCH VATTEN­MYNDIGHETEN

Vågor Created with Sketch.

Vi arbetar på regeringens uppdrag för

att sjöar, vattendrag, hav och fiskresurserna ska bevaras, restaureras och nyttjas hållbart.

 

E-tjänster

 • Alla e-tjänster
 • Badplatsen
 • Spårbarhet
 • Fångstintyg
 • Fiskerätt
 • Mitt fiske för yrkesfiskare
 • Elektronisk fångstrapportering
 • Svenska fiskeregler
 • Logga in på Mina sidor

Aktuella ämnen

 • Badplatser och badvatten
 • Förslag till ändrade havsplaner
 • Officiell statistik
 • HaV i Almedalen
 • Strömming i Östersjön
 • Remisser
 • Vattenbrist och dricksvattenförsörjning
 • Alla ämnesområden

Nyheter

Bli en av oss

För att lyckas med vårt uppdrag behöver vi medarbetare med olika bakgrund, utbildning och erfarenhet. Vår organisations resultat bygger på varje medarbetares kompetens, engagemang och bidrag.

På HaV arbetar vi efter den statliga värdegrunden. Den handlar om att myndigheter ska genomföra sina uppdrag på ett demokratiskt, effektivt och rättssäkert sätt och vara fria från korruption. Det handlar också om hur vi bemöter varandra och vår omvärld.

Funderar du på hur det är att jobba på Havs- och vattenmyndigheten? Här berättar Fredrik T Lindgren om sin roll som verksjurist.