Hitta på sidan

Fisk i kustvatten - Yngelprovfiske med tryckvåg

Tillståndet i fisksamhället är av central betydelse för bedömning av ekologisk status och uppföljning av biologisk mångfald i grunda kustområden. Dessa områden kännetecknas av hög biologisk produktion och mångfald, och de utgör reproduktionsområden för många fiskarter.

Syfte och mål med undersökningstypen

Syftet med övervakningsmanualen är till att identifiera viktiga reproduktionshabitat för varmvattenarter till exempel:

  • abborre
  • gädda
  • gös
  • mört
  • och andra karpfiskar i Östersjöns kustområden.

Ett annat syfte kan vara att följa reproduktionsframgången för vanliga kustarter över tid. Insamlad data ger underlag för bland annat fiskförvaltningen, uppföljning av habitatrestaureringsåtgärder samt habitatkartläggning.