Kontakt och support för Mosaic

För att Mosaic som verktyg ska kunna utvecklas på bästa sätt uppmuntrar vi att ni återkopplar era erfarenheter via Kontakt & Support.

När du lämnar återkoppling på verktyget är det viktigt att du tydligt skriver vad denna avser, och vad återkopplingen avser.

Återkopplingen avser:

  1. Handboken (rapport 2020:13)
  2. Användarmanualen (rapport 2020:14)
  3. Ekosystemkomponentlistorna

Du behöver inte ange namn och kontaktuppgifter, observera dock att vi inte kommer att kunna återkomma med svar, information eller i övrigt ta kontakt när vi saknar kontaktuppgifter. Du samtycker till att HaV behandlar dina personuppgifter enligt nedan genom att fylla i dina personuppgifter.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Skulle du välja att återkalla ditt samtycke kommer vi ta bort dina personuppgifter från våra register. Du kommer då inte längre att ha dina personuppgifter kopplade till de synpunkter du lämnat.

Så här behandlar vi dina personuppgifter

Havs- och vattenmyndigheten (HaV) är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som du lämnat. HaV registrerar dina synpunkter tillsammans med ditt namn och dina kontaktuppgifter i syfte att använda som underlag i det fortsatta revideringsarbetet av systemet. Om dina synpunkter leder till justeringar i systemets innehåll så kopplas denna ändring till dina lämnade personuppgifter. Detta görs för att upprätthålla systemets kvalitet och säkerställa spårbarheten för ingående uppgifter. De uppgifter du lämnar sparas så länge systemet är i bruk. De personuppgifter som du lämnar till myndigheten blir också allmänna handlingar. Detta innebär att allmänhet och journalister kan ta del av uppgifterna såvida inte dessa omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen.

Internt på HaV är det enheten för biologisk mångfald och områdesskydd som behandlar dina personuppgifter. HaV delar också dina uppgifter med anlitade utförare kopplade till Mosaic i syfte att bereda dina och andras synpunkter.

Om du har uppgett kontaktuppgifter (mejladress eller telefonnummer) så kan HaV eller anlitad utförare komma att kontakta dig för att fråga om ytterligare information relaterat till dina lämnade uppgifter.

Mer information om dina rättigheter

Lämna synpunkterÅterkoppling avser
Återkoppling avser