Miljömålsturné

Havs- och vattenmyndighetens miljömålsansvariga, Emmelie Johansson, Maria Samuelsson och Therése Elfström, kommer besöka flera länsstyrelser i Sverige för att stärka samarbetet kring miljömålen. Här kan du läsa om besöken.