Hitta på sidan

Ministermöte med Helcom

Den 20 oktober håller Helsingforskommissionen, Helcom, ministermöte i Tyskland.

Datum

20 oktober

Plats

Lubeck, Tyskland.

Om händelsen

Ny gemensam aktionsplan för Östersjöns miljö

År 2007 tog länderna inom Helcom fram en gemensam aktionsplan för Östersjöns miljö, Baltic Sea Action Plan (BSAP). Målet var att Östersjön skulle nå god ekologisk status år 2021. Trots goda insatser konstaterade Helcom år 2018 att målet inte skulle nås innan 2021. Det beslutades därför att planen ska uppdateras till 2021. Havs- och vattenmyndigheten deltar i arbetet med uppdateringen.

Under mötet den 20 oktober förväntas ministrarna ta beslut om den uppdaterade aktionsplanen.

Kort om konventionen

Helsingforskonventionen är en regional miljökonvention för Östersjöområdet, inklusive Kattegatt. Konventionen gäller för hela avrinningsområdet. Parter är Danmark, Estland, Finland, Lettland, Litauen, Polen, Sverige, Tyskland, Ryska Federationen och EU.