Fysisk påverkan i svenska kustvatten

Den 15 oktober arrangerar HaV en konferens som presenterar en omfattande studie om fysisk påverkan i svenska kustvatten. Möjligheter och exempel presenteras i ett spännande program med fokus på dialog kring en hållbar kustmiljö.

Flygfoto på kustlinje med hamn. Fartyg på väg in i hamnen.

Foto: Lantmäteriet.

Datum

15 oktober

Deltagare

Vi eftersträvar ett brett deltagande från olika samhällsaktörer, för att få en bra dialog kring hur vi kan få största möjliga samhällsnytta utifrån underlagen.

Plats

Digital konferens. Följ denna länk för att delta i pass 1 och pass 3 fyll i dina uppgifter och ange lösenord 1111.

Om

Mer information hittar du på evenemangets webbsida Fysisk påverkan i svenska kustvatten.

Visste du att biologiskt känsliga och värdefulla kustmiljöer i Sverige är belastade av mänskliga aktiviteter och konstruktioner som ger fysisk påverkan? Havs- och vattenmyndigheten har tagit fram unika underlag som ger en helhetsbild av fysisk påverkan i Sveriges kustvatten. Trots flera förändringar i regelverket har belastningen inte minskat.

Under konferensen Fysisk påverkan i svenska kustvatten kommer HaV att presentera en omfattande studie. Möjligheter och exempel presenteras i ett spännande program med fokus på dialog kring en hållbar kustmiljö.

Konferensen arrangeras av Havs- och vattenmyndigheten i samarbete med DHI.

Omslagsbild för YouTube-video

Program

Pass 1

Programpunkter

Tid

Vad

Talare

9.30

Registrering, digital drop in


10.00

Välkomna och inledning

Jakob Granit, HaV:s generaldirektör
Moderator, Johanna Egerup (HaV)
Johan Kling (HaV)

10.25

Om projektet fysisk påverkan

Ingemar Andersson och Erland Lettevall (HaV)

10.40

Hur har underlagen tagits fram och hur kan de användas?

Oscar Törnqvist (SGU)

10.55

Uppsamling och frågor

Moderator

11.05

Bensträckare/fikapaus


11.20

Kustprocesser – Hur fungerar det?

Sten Blomgren (DHI)

11.30

Grunda kustmiljöer – Hur påverkar exploateringen ekosystemen?

Sofia Wikström (SU) och Per Moksnes (GU)

11.50

Uppsamling och frågor

Moderator

12.00

Lunch


13.10

Intro eftermiddag

Moderator

13.15

Hur väl fungerar befintliga styrmedel för att nå våra miljömål?

Anna Christiernsson (SU)

13.23

Hur får vi till en omställning för båtlivet?

Kjell Nordberg (GU)

13.30

Åtgärdsexempel: Båtförvaring på land

Boel Lanne (Vattenrådet Bohuskusten)

13.40

Uppsamling och frågor

Moderator

Pass 2

Begränsat antal platser. (Fullbokat)

Programpunkter

Tid

Vad

13.45

Intro pass 2

13.55Gruppvis diskussion: Behov av underlag, möjligheter och utmaningar

Pass 3

Programpunkter

Tid

Vad

Talare

14.45

Sammanfattning av diskussion

Moderator

15.00

Hur får vi till en hållbar utvekling?

Paneldiskussion

15.30

Sammanfattning och avslutning

Johan Kling

16.00

Slut