Fysisk påverkan i svenska kustvatten

Den 15 oktober arrangerar HaV en konferens som presenterar en omfattande studie om fysisk påverkan i svenska kustvatten. Möjligheter och exempel presenteras i ett spännande program med fokus på dialog kring en hållbar kustmiljö.

Flygfoto på kustlinje med hamn. Fartyg på väg in i hamnen.

Foto: Lantmäteriet.

Datum

15 oktober


Deltagare

Vi eftersträvar ett brett deltagande från olika samhällsaktörer, för att få en bra dialog kring hur vi kan få största möjliga samhällsnytta utifrån underlagen.

Plats

Digital konferens - länk kommer

Om

Mer information hittar du på evenemangets webbsida Fysisk påverkan i svenska kustvatten.

Visste du att biologiskt känsliga och värdefulla kustmiljöer i Sverige är belastade av mänskliga aktiviteter och konstruktioner som ger fysisk påverkan? Havs- och vattenmyndigheten har tagit fram unika underlag som ger en helhetsbild av fysisk påverkan i Sveriges kustvatten. Trots flera förändringar i regelverket har belastningen inte minskat.

Under konferensen Fysisk påverkan i svenska kustvatten kommer HaV att presentera en omfattande studie. Möjligheter och exempel presenteras i ett spännande program med fokus på dialog kring en hållbar kustmiljö.

Konferensen arrangeras av Havs- och vattenmyndigheten i samarbete med DHI.