Fysisk påverkan i svenska kustvatten

Den 15 oktober arrangerar HaV en digital konferens som presenterar en omfattande studie om fysisk påverkan i svenska kustvatten. Möjligheter och exempel presenteras i ett spännande program med fokus på dialog kring en hållbar kustmiljö.

Fartyg på väg in i hamn.

Foto: Lantmäteriet.

Datum

Torsdagen den 15 oktober.

Tid

Konferensen är uppdelad i tre pass.

  • Pass 1 - Kl. 9.30-13.40 (lunch 12.10-13.10)
  • Pass 2 - Kl. 13:45-14.45 (Workshop)
  • Pass 3 - Kl. 15.00-15.35

Om konferensen

Visste du att biologiskt känsliga och värdefulla kustmiljöer i Sverige är belastade av mänskliga aktiviteter och konstruktioner som ger fysisk påverkan? Havs- och vattenmyndigheten har tagit fram unika underlag som ger en helhetsbild av fysisk påverkan i Sveriges kustvatten. Trots flera förändringar i regelverket har belastningen inte minskat.

Under konferensen Fysisk påverkan i svenska kustvatten kommer HaV att presentera en omfattande studie. Möjligheter och exempel presenteras i ett spännande program med fokus på dialog kring en hållbar kustmiljö.

Vi eftersträvar ett brett deltagande från olika samhällsaktörer, för att få en bra dialog kring hur vi kan få största möjliga samhällsnytta utifrån underlagen.

Konferensen arrangeras av Havs- och vattenmyndigheten i samarbete med DHI.

Program

Pass 1

Programpunkter

Tid

Vad

Talare

9.30

Digital fika och registrering


10.00

Välkomna till konferens om fysisk påverkan i svenska kustvatten

Jakob Granit, HaV:s generaldirektör

10.10

Intro till dagen

Moderator, Johanna Egerup (HaV)

10.15

HaV:s projekt om fysisk påverkan – Varför viktigt?

Ingemar Andersson och Erland Lettevall (HaV)

10.30

Hur har underlagen tagits fram och hur kan de användas?

Oscar Törnqvist (SGU)

10.45

Uppsamling och frågor


10.55

Bensträckare/fikapaus


11.20

Kustprocesser – Hur fungerar det?

Sten Blomgren (DHI)

11.30

Grunda kustmiljöer – Hur påverkar exploateringen ekosystemen?

Sofia Wikström (SU)/Per Moksnes (GU)/Ulf Bergström (SLU)

11.50

Uppsamling och frågor


12.10

Lunch


13.10

Intro eftermiddag


13.15

Hur väl fungerar befintliga styrmedel för att nå våra miljömål?

Anna Christiernsson (SU)

13.23

Hur får vi till en omställning för båtlivet?

Kjell Nordberg (GU)

13.30

Åtgärdsexempel: Båtförvaring på land

Boel Lanne (Vattenrådet Bohuskusten)

13.40

Uppsamling och frågor


Pass 2

Begränsat antal platser. (Fullbokat)

Programpunkter

Tid

Vad

13.45

Intro pass 2

13.55Gruppvis diskussion: Behov av underlag, möjligheter och utmaningar
14.45Sammanfattning av diskussion


Pass 3

Programpunkter

Tid

Vad

Talare

15.00

Hur får vi till en förändring?

Paneldiskussion

15.30

Uppsamling


15.35

Avslut

Jakob Granit, HaV:s generaldirektör


Publicerad: 2020-03-09
Uppdaterad: 2020-03-24
Sidansvarig: Webbredaktion