Fysisk påverkan i svenska kustvatten

Hitta på sidan

Den 15 oktober arrangerar HaV en digital konferens som presenterar en omfattande studie om fysisk påverkan i svenska kustvatten. Möjligheter och exempel presenteras i ett spännande program med fokus på dialog kring en hållbar kustmiljö.

Fartyg på väg in i hamn.

Foto: Lantmäteriet.

Datum

Torsdagen den 15 oktober 2020.

Tid

Konferensen är uppdelad i tre pass.

  • Pass 1 - Kl. 9.30-13.45 (lunch 12.00-13.10)
  • Pass 2 - Kl. 13:45-14.45 (Workshop)
  • Pass 3 - Kl. 14.45-16.00

Plats

Digital konferens. Följ denna länk för att delta i pass 1 och pass 3 fyll i dina uppgifter och ange lösenord 1111.

Om konferensen

Visste du att biologiskt känsliga och värdefulla kustmiljöer i Sverige är belastade av mänskliga aktiviteter och konstruktioner som ger fysisk påverkan? Havs- och vattenmyndigheten har tagit fram unika underlag som ger en helhetsbild av fysisk påverkan i Sveriges kustvatten. Trots flera förändringar i regelverket har belastningen inte minskat.

Under konferensen Fysisk påverkan i svenska kustvatten presenterade HaV en omfattande studie. Möjligheter och exempel presenterades i ett spännande program med fokus på dialog kring en hållbar kustmiljö.

Vi tackar för det stora intresset. Konferensen samlade deltagare från olika samhällsaktörer och möjliggjorde en dialog kring hur vi kan få största möjliga samhällsnytta utifrån underlagen.

Konferensen arrangerades av Havs- och vattenmyndigheten i samarbete med DHI.

Program

Pass 1

Programpunkter

Tid

Vad

Talare

9.30

Registrering, digital drop in


10.00

Välkomna och inledning

Jakob Granit, HaV:s generaldirektör
Moderator, Johanna Egerup (HaV)
Johan Kling (HaV)

10.25

Om projektet fysisk påverkan

Ingemar Andersson och Erland Lettevall (HaV)

10.40

Hur har underlagen tagits fram och hur kan de användas?

Oscar Törnqvist (SGU)

10.55

Uppsamling och frågor

Moderator

11.05

Bensträckare/fikapaus


11.20

Kustprocesser – Hur fungerar det?

Sten Blomgren (DHI)

11.30

Grunda kustmiljöer – Hur påverkar exploateringen ekosystemen?

Sofia Wikström (SU) och Per Moksnes (GU)

11.50

Uppsamling och frågor

Moderator

12.00

Lunch


13.10

Intro eftermiddag

Moderator

13.15

Hur väl fungerar befintliga styrmedel för att nå våra miljömål?

Anna Christiernsson (SU)

13.23

Hur får vi till en omställning för båtlivet?

Kjell Nordberg (GU)

13.30

Åtgärdsexempel: Båtförvaring på land

Boel Lanne (Vattenrådet Bohuskusten)

13.40

Uppsamling och frågor

Moderator

Pass 2

Begränsat antal platser. (Fullbokat)

Programpunkter

Tid

Vad

13.45

Intro pass 2

13.55Gruppvis diskussion: Behov av underlag, möjligheter och utmaningar

Pass 3

Programpunkter

Tid

Vad

Talare

14.45

Sammanfattning av diskussion

Moderator

15.00

Hur får vi till en hållbar utvekling?

Paneldiskussion

15.30

Sammanfattning och avslutning

Johan Kling

16.00

Slut


Publicerad: 2020-03-09
Uppdaterad: 2020-03-24
Sidansvarig: Webbredaktion