Marina informationscentraler

Hitta på sidan

I Sverige finns tre marina informationscentraler – Bottniska viken, Egentliga Östersjön och Västerhavet – som drivs av länsstyrelserna på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten.

Flygfoto över algblomning i Östersjön.

Flygfoto av algblomning i Östersjön. Foto: André Masslennikov

Varför marina informationscentraler?

I slutet av 80-talet drabbades Västerhavet av omfattande algblomningar och säldöd. Behov av information till myndigheter, massmedia och allmänhet var stort. Därför beslöt riksdagen 1990 att län med marina centrum (Västerbottens, Stockholms och Västra Götalands län (dåvarande Göteborgs och Bohuslän) skulle inrätta marina informationscentraler för att kunna sprida snabb, korrekt och samlad information i samband med ovanliga händelser till havs. Informationscentralerna drivs idag på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten.

Svarar på frågor och tar emot observationer

Deras uppgift är också att snabbt nå ut med informa­tion till myndigheter, organisationer och allmänheten i samband med ovanliga händelser och akuta situationer i kust- och havsmiljö. Du kan alltid vända dig till de marina informationscentralerna om du har frågor. De tar också gärna emot dina observationer om du sett något ovanligt i kustområdet.

Det kan vara till exempel algblomning eller fall av större antal döda fåglar, fiskar eller sälar. Uppge var du har observerat händelsen och bifoga gärna bilder om du har möjlighet.

Du når de marina informationscentralerna via mejl, telefon eller sociala medier

Publicerad: 2019-06-18
Sidansvarig: Webbredaktion