Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Vägledning Vattenbruk Tillsynsvägledning

Vattenbruk

Havs- och vattenmyndigheten har det nationella ansvaret för tillsynsvägledning gällande vattenbruk inom miljöbalkens område. Myndigheten har även föreskriftsrätt för viss flyttning och utsättning av fisk enligt fiskelagstiftningen och ger vägledning inom det området.

Bojar vid ostronodling.

Myndighetens vägledningsinsatser för vattenbruket framgår i Havs- och vattenmyndighetens rapport 2018:30 - Plan för tillsynsvägledning enligt miljöbalken 2019–2021.

Information till vattenbruksföretag

När Fiskeriverket upphörde den 1 juli 2011 flyttades det övergripande ansvaret för vattenbruksfrågor över till Jordbruksverket. Jordbruksverket gavs i samband med detta ansvaret för att främja svenskt vattenbruk. Som ett led i det arbetet har Jordbruksverket utvecklat webbplatsen Svenskt vattenbruk.

På webbplatsen samlas information som vattenbruksföretagare kan behöva för att driva sin verksamhet.  

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Vägledning Vattenbruk Tillsynsvägledning