Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Vägledning Vattenbruk Tillsynsvägledning

Vattenbruk

Havs- och vattenmyndigheten har det nationella ansvaret för tillsynsvägledning gällande vattenbruk inom miljöbalkens område. Myndigheten har även föreskriftsrätt för viss flyttning och utsättning av fisk enligt fiskelagstiftningen och ger vägledning inom det området.

Möte om vattenbruk i december!

Teknik och beräkningsmodeller

Två dagar med workshops då bransch möter tillsyns- och prövningsmyndighet för att hitta en väg framåt ett hållbart svenskt vattenbruk.

Plats: Hotell Gothia Towers, Göteborg

När: 5-6 december

Du hittar program för mötet på vår sida om workshopen

Anmäl dig på Jordbruksverkets hemsida.

Myndighetens vägledningsinsatser för vattenbruket framgår Havs- och vattenmyndighetens plan för tillsynsvägledning inom miljöbalkens område för åren 2016-2018.

Information till vattenbruksföretag

När Fiskeriverket upphörde den 1 juli 2011 flyttades det övergripande ansvaret för vattenbruksfrågor över till Jordbruksverket. Jordbruksverket gavs i samband med detta ansvaret för att främja svenskt vattenbruk. Som ett led i det arbetet har Jordbruksverket utvecklat webbplatsen Svenskt vattenbruk.

På webbplatsen samlas information som vattenbruksföretagare kan behöva för att driva sin verksamhet.  

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Vägledning Vattenbruk Tillsynsvägledning

Publicerad: 2014-07-04
Uppdaterad: 2017-10-03

Hjälpte informationen på sidan dig?

Kontakta sidansvarig Webbredaktionen