Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Lagstiftning

Lagstiftning inom vårt verksamhetsområde

I vår instruktion framgår det att Havs- och vattenmyndigheten är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet för frågor om bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag och hav.

Vi ska vara pådrivande, stödjande och samlande inom vårt ansvarsområde vid genomförandet av miljöpolitiken, och vi ska verka för en hållbar förvaltning av fiskresurserna.

Vårt mål med förvaltningen är levande hav, sjöar och vattendrag, till glädje och nytta för alla.

Förordning (2011:619) med instruktion för Havs- och vattenmyndigheten.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Lagstiftning