Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Träffa oss på seminarier och evenemang

För att vi ska bli framgångsrika i vårt uppdrag behöver vi möta och lyssna till människor och organisationer i omvärlden. Du kan träffa medarbetare från Havs- och vattenmyndigheten på en rad olika seminarier, konferenser, mässor och evenemang under året.

Här kan du läsa mer om några av de möten vi arrangerar och/eller deltar på:

Kommande evenemang

Tidigare evenemang

Händelser
Datum Händelse
mars 2020
12 mar Hur utvecklas lokalt deltagande och samverkan i vattenarbetet?
11 mar - 12 mar Restaurering i marin miljö
10 mar Informationsmöte om projektet Water Co-Governance via Skype
5 mar Välkommen till en dag om små avloppsanläggningar
februari 2020
7 feb Välkomna till möte med SAMHAV
januari 2020
20 jan - 21 jan Workshop: Metoder och verktyg för skogsskötsel vid våtmarker och vattendrag
15 jan Hur mår laxen i Torneälven?
december 2019
11 dec - 12 dec Välkommen till en forskar- och förvaltningskonferens om åtgärder för havsmiljön
10 dec Internationellt informationsmöte om förslag till havsplaner
9 dec Sötvattensrestaurering – i ett förändrat klimat
november 2019
27 nov - 28 nov Workshop i limnisk pedagogik - Från källa till hav
26 nov HaV bjuder in till möte om det pelagiska fisket i Östersjön
21 nov - 22 nov Östersjöfiske 2020
19 nov - 21 nov International MSP Forum + Pan Baltic Scope avslutningskonferens
19 nov - 20 nov Svensk-norsk försurnings- och kalkningskonferens
13 nov - 14 nov Nationell konferens för oljeskadeskydd 2019
13 nov - 14 nov Grip on life: vattendrag, våtmarker och skog
13 nov Laxhälsomöte
7 nov - 9 nov Workshop akvatisk pedagogik, marina delen
6 nov Kust & Hav inklusive miljögifter
5 nov - 6 nov Copernicus Marine Service Training Workshop for the Baltic Sea region
5 nov Sötvatten inklusive miljögifter
4 nov Limniska främmande arter
oktober 2019
15 okt - 16 okt Webbinarium om arbetet med invasiva främmande arter
1 okt - 4 okt Besök från Kosovos miljöministerium
september 2019
24 sep - 26 sep Elmia Garden & Park
24 sep - 25 sep Miljöövervakningsdagarna
9 sep - 12 sep Annual Science Conference 2019 - ICES årliga vetenskapskonferens
3 sep Symphony – en metod för ekosystembaserad havsplanering
augusti 2019
25 aug - 30 aug World Water Week 2019
28 aug - 29 aug Konferensen Vattnet och samhället i framtidens klimat
22 aug Besök HKH Kronprinsessan
3 aug - 11 aug Västerhavsveckan
juli 2019
30 jun - 7 jul Almedalsveckan 2019
juni 2019
25 jun Idéworkshop för projektet Tre Skärgårdar
12 jun - 14 jun Hållbar vattenkraft: Sustainable hydropower – strategic planning, measures and governance meeting
11 jun Invasiva främmande växter i limnisk miljö – hur bekämpar vi dem bäst?
maj 2019
15 maj - 28 maj Samråd - Vattenmiljö och vattenkraft
20 maj 1st Chesapeake Bay – Baltic Sea Symposium
14 maj - 15 maj Life Triple lakes: slutseminarium om förvaltning av framtidens vatten
14 maj - 15 maj Miljömålsdagarna
8 maj Granskning havsplaner - orienteringsmöte nationella branschorganisationer och intresseorganisationer
4 maj Nordiska kusträddardagen
4 maj Strandstädning i Strömstad
april 2019
11 apr Granskning havsplaner - orienteringsmöte för myndigheter
10 apr Flora och faunavård 2019
10 apr Granskning havsplaner - orienteringsmöte Bottniska viken kommuner regioner
9 apr Granskning havsplaner - orienteringsmöte Västerhavet och Skåne kommuner regioner
4 apr - 5 apr Miljöbalksdagarna
2 apr - 3 apr Fiskeforum 2019
2 apr Granskning havsplaner - orienteringsmöte Östersjön kommuner regioner
mars 2019
28 mar Dialogmöte med miljöorganisationer, kulturmiljöorganisationer och markägarorganisationer
26 mar - 27 mar Vattenmiljöseminariet 2019
27 mar Dialogmöte med vattenkraftägare och branschorganisationer
22 mar World Water Day 22 March
20 mar - 21 mar Laxförvaltning för framtiden
19 mar - 20 mar HaV arrangerar BALTFISH-symposium
19 mar Dialogmöte med Naturvårdsverket, Kammarkollegiet, Riksantikvarieämbetet och domstolarna
18 mar Dialogmöte med vattenmyndigheterna och länsstyrelserna
13 mar - 14 mar Vatten Avlopp Kretslopp
februari 2019
25 feb Webbinarium om Vattenmiljö och vattenkraft
4 feb Running water restoration in a changing climate
31 jan - 1 feb Nationell yrkesfiskekonferens
januari 2019
17 jan Webbinarium om Vattenmiljö och vattenkraft
Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut