Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Träffa oss på seminarier och evenemang

För att vi ska bli framgångsrika i vårt uppdrag behöver vi möta och lyssna till människor och organisationer i omvärlden. Du kan träffa medarbetare från Havs- och vattenmyndigheten på en rad olika seminarier, konferenser, mässor och evenemang under året.

Här kan du läsa mer om några av de möten vi arrangerar och/eller deltar på:

Kommande evenemang

Händelser
Datum Händelse
oktober 2020
15 okt Fysisk påverkan i svenska kustvatten
april 2021
1 nov - 30 apr Samråd om förslag till åtgärdsprogram för havsmiljön

Tidigare evenemang

Händelser
Datum Händelse
juni 2020
8 jun Webbinarium 8 juni: Det svenska årtiondet för havsforskning
1 jun - 5 jun Digital konferens - Virtual ocean dialogues
maj 2020
15 maj Havsplattformen
13 maj Samrådsmöte med länsstyrelser
11 maj Dialogmöte om fördelning av demersala fiskemöjligheter
mars 2020
12 mar Hur utvecklas lokalt deltagande och samverkan i vattenarbetet?
11 mar - 12 mar Restaurering i marin miljö
10 mar Informationsmöte om projektet Water Co-Governance via Skype
5 mar Välkommen till en dag om små avloppsanläggningar
februari 2020
7 feb Välkomna till möte med SAMHAV
januari 2020
20 jan - 21 jan Workshop: Metoder och verktyg för skogsskötsel vid våtmarker och vattendrag
15 jan Hur mår laxen i Torneälven?
december 2019
11 dec - 12 dec Välkommen till en forskar- och förvaltningskonferens om åtgärder för havsmiljön
10 dec Internationellt informationsmöte om förslag till havsplaner
9 dec Sötvattensrestaurering – i ett förändrat klimat
november 2019
27 nov - 28 nov Workshop i limnisk pedagogik - Från källa till hav
26 nov HaV bjuder in till möte om det pelagiska fisket i Östersjön
21 nov - 22 nov Östersjöfiske 2020
19 nov - 21 nov International MSP Forum + Pan Baltic Scope avslutningskonferens
19 nov - 20 nov Svensk-norsk försurnings- och kalkningskonferens
13 nov - 14 nov Nationell konferens för oljeskadeskydd 2019
13 nov - 14 nov Grip on life: vattendrag, våtmarker och skog
13 nov Laxhälsomöte
7 nov - 9 nov Workshop akvatisk pedagogik, marina delen
6 nov Kust & Hav inklusive miljögifter
5 nov - 6 nov Copernicus Marine Service Training Workshop for the Baltic Sea region
5 nov Sötvatten inklusive miljögifter
4 nov Limniska främmande arter
oktober 2019
15 okt - 16 okt Webbinarium om arbetet med invasiva främmande arter
1 okt - 4 okt Besök från Kosovos miljöministerium
september 2019
24 sep - 26 sep Elmia Garden & Park
24 sep - 25 sep Miljöövervakningsdagarna
9 sep - 12 sep Annual Science Conference 2019 - ICES årliga vetenskapskonferens
3 sep Symphony – en metod för ekosystembaserad havsplanering
augusti 2019
25 aug - 30 aug World Water Week 2019
28 aug - 29 aug Konferensen Vattnet och samhället i framtidens klimat
22 aug Besök HKH Kronprinsessan
3 aug - 11 aug Västerhavsveckan
juli 2019
30 jun - 7 jul Almedalsveckan 2019
juni 2019
25 jun Idéworkshop för projektet Tre Skärgårdar
12 jun - 14 jun Hållbar vattenkraft: Sustainable hydropower – strategic planning, measures and governance meeting
11 jun Invasiva främmande växter i limnisk miljö – hur bekämpar vi dem bäst?
maj 2019
15 maj - 28 maj Samråd - Vattenmiljö och vattenkraft
20 maj 1st Chesapeake Bay – Baltic Sea Symposium
14 maj - 15 maj Life Triple lakes: slutseminarium om förvaltning av framtidens vatten
14 maj - 15 maj Miljömålsdagarna
8 maj Granskning havsplaner - orienteringsmöte nationella branschorganisationer och intresseorganisationer
april 2019
11 apr Granskning havsplaner - orienteringsmöte för myndigheter
10 apr Flora och faunavård 2019
10 apr Granskning havsplaner - orienteringsmöte Bottniska viken kommuner regioner
9 apr Granskning havsplaner - orienteringsmöte Västerhavet och Skåne kommuner regioner
4 apr - 5 apr Miljöbalksdagarna
2 apr - 3 apr Fiskeforum 2019
2 apr Granskning havsplaner - orienteringsmöte Östersjön kommuner regioner
mars 2019
28 mar Dialogmöte med miljöorganisationer, kulturmiljöorganisationer och markägarorganisationer
26 mar - 27 mar Vattenmiljöseminariet 2019
27 mar Dialogmöte med vattenkraftägare och branschorganisationer
22 mar World Water Day 22 March
20 mar - 21 mar Laxförvaltning för framtiden
19 mar - 20 mar HaV arrangerar BALTFISH-symposium
19 mar Dialogmöte med Naturvårdsverket, Kammarkollegiet, Riksantikvarieämbetet och domstolarna
18 mar Dialogmöte med vattenmyndigheterna och länsstyrelserna
13 mar - 14 mar Vatten Avlopp Kretslopp
februari 2019
25 feb Webbinarium om Vattenmiljö och vattenkraft
4 feb Running water restoration in a changing climate
31 jan - 1 feb Nationell yrkesfiskekonferens
januari 2019
17 jan Webbinarium om Vattenmiljö och vattenkraft
Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut