Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Träffa oss på seminarier och evenemang

För att vi ska bli framgångsrika i vårt uppdrag behöver vi möta och lyssna till människor och organisationer i omvärlden. Du kan träffa medarbetare från Havs- och vattenmyndigheten på en rad olika seminarier, konferenser, mässor och evenemang under året.

Här kan du läsa mer om några av de möten vi arrangerar och/eller deltar på:

Kommande evenemang

Tidigare evenemang

Händelser
Datum Händelse
juni 2019
12 jun - 14 jun Hållbar vattenkraft: Sustainable hydropower – strategic planning, measures and governance meeting
11 jun Invasiva främmande växter i limnisk miljö – hur bekämpar vi dem bäst?
4 jun - 5 jun Havs- och vattenforum 2019
maj 2019
15 maj - 28 maj Samråd - Vattenmiljö och vattenkraft
20 maj 1st Chesapeake Bay – Baltic Sea Symposium
14 maj - 15 maj Life Triple lakes: slutseminarium om förvaltning av framtidens vatten
14 maj - 15 maj Miljömålsdagarna
8 maj Granskning havsplaner - orienteringsmöte nationella branschorganisationer och intresseorganisationer
4 maj Nordiska kusträddardagen
4 maj Strandstädning i Strömstad
april 2019
11 apr Granskning havsplaner - orienteringsmöte för myndigheter
10 apr Flora och faunavård 2019
10 apr Granskning havsplaner - orienteringsmöte Bottniska viken kommuner regioner
9 apr Granskning havsplaner - orienteringsmöte Västerhavet och Skåne kommuner regioner
4 apr - 5 apr Miljöbalksdagarna
2 apr - 3 apr Fiskeforum 2019
2 apr Granskning havsplaner - orienteringsmöte Östersjön kommuner regioner
mars 2019
28 mar Dialogmöte med miljöorganisationer, kulturmiljöorganisationer och markägarorganisationer
26 mar - 27 mar Vattenmiljöseminariet 2019
27 mar Dialogmöte med vattenkraftägare och branschorganisationer
22 mar World Water Day 22 March
20 mar - 21 mar Laxförvaltning för framtiden
19 mar - 20 mar HaV arrangerar BALTFISH-symposium
19 mar Dialogmöte med Naturvårdsverket, Kammarkollegiet, Riksantikvarieämbetet och domstolarna
18 mar Dialogmöte med vattenmyndigheterna och länsstyrelserna
13 mar - 14 mar Vatten Avlopp Kretslopp
februari 2019
25 feb Webbinarium om Vattenmiljö och vattenkraft
6 feb - 7 feb Handläggarträff vattenverksamhet
4 feb Running water restoration in a changing climate
31 jan - 1 feb Nationell yrkesfiskekonferens
januari 2019
17 jan Webbinarium om Vattenmiljö och vattenkraft
november 2018
29 nov Konferens om västkustlaxen med invigning av Laxens år
27 nov Hydrologidag med expert från SGU – hur gör vi rätt saker inom våtmarkssatsningen?
22 nov Temakonferens GRIP on LIFE
15 nov - 16 nov Konferensen Östersjöfiske 2020
13 nov - 14 nov Nationellt LOVA-möte
8 nov Statistikforum 2018 – konferensen om den officiella statistiken
7 nov Gemensam ledningskonferens – Samverkan för anpassning till ett förändrat klimat
oktober 2018
23 okt - 25 okt Clean Nordic Oceans workshop
15 okt - 16 okt Landskapsforum 2018 – Vattnet i det brukade landskapet
11 okt Livsmedelsforum 2018
september 2018
26 sep - 27 sep Miljöövervakningsdagarna
25 sep - 27 sep VA-mässan
20 sep Workshop om kunskapssatsningar för en ekosystembaserad fiskförvaltning
13 sep Limniskt GI-möte 13 september
6 sep Kunskapsseminarium Integrerad landskapskaraktärsanalys (ILKA)
augusti 2018
26 aug - 31 aug Världsvattenveckan
4 aug - 12 aug Västerhavsveckan
juli 2018
1 jul - 8 jul Almedalsveckan
juni 2018
20 jun Opening conference of the project Pan Baltic Scope
19 jun Samrådsmöte om havsplanering med grannländer
15 jun Informationsmöte om de föreslagna ändringarna i HVMFS 2012:18
8 jun Hearing om ArtDatabankens riskklassificering av främmande arter
maj 2018
28 maj Leverantörsdialog inför ramavtal vraksanering
22 maj Nordic Clean Energy Week
16 maj - 17 maj Havs- och vattenforum 2018
15 maj Samrådsmöte om havsplaner med nationella myndigheter, universitet och högskolor
14 maj - 15 maj Miljömålsdagarna
3 maj Samråd om havsplaner med länsstyrelserna
april 2018
27 apr Möte för referensgrupp om marint områdesskydd och fiskereglering
27 apr Sjöfartsmötet – möte om förslag till havsplaner med fördjupning i hamn- och sjöfartsfrågor
24 apr - 25 apr Konferens om miljöåtgärder vid vattenkraft och dammar
25 apr Flora- och faunavårdskonferensen
24 apr Save the date, 24 april – vi snackar fosforförluster!
21 apr World fish migration day
20 apr Samrådsmöte om havsplanerna med yrkesfisket (pelagiskt)
20 apr Samrådsmöte om havsplanerna med yrkesfisket (bentiskt)
18 apr - 19 apr Tankesmedja för friluftsliv 2018
18 apr Energimötet - möte om förslag till havsplaner med fördjupning i energifrågor
11 apr Samrådsmöte om havsplaner med nationella bransch- och intresseorganisationer
mars 2018
28 mar Samråd för havsplanering i Luleå - planområde Bottniska Viken
27 mar Informationsdag om strömmande vatten
26 mar Samråd för havsplanering i Gävle - planområde Bottniska Viken
18 mar - 23 mar World Water Forum (WWF)
23 mar Samråd för havsplanering i Härnösand - planområde Bottniska Viken
23 mar Extern referensgruppsmöte för utveckling om ekosystembaserad fiskförvaltning.
21 mar - 22 mar Vatten avlopp kretslopp
22 mar Världsvattendagen 2018
21 mar Samråd för havsplanering i Umeå - planområde Bottniska Viken
20 mar Samrådsmöte om havsplan Östersjön i Linköping
16 mar - 18 mar Sportfiskemässan 2018
14 mar - 15 mar Restaurering i marin miljö
15 mar Samrådsmöte om havsplan Östersjön i Kristianstad
13 mar Samråd om havsplan Västerhavet
8 mar - 9 mar Baltic Sea Future
4 mar - 8 mar Vietnams internationella vattenvecka
6 mar Helcom Ministermöte
februari 2018
3 feb - 11 feb Båtmässan
31 jan - 1 feb Nationella konferensen Avlopp & Miljö 2018
januari 2018
31 jan Offentlig – privat samverkan för en hållbar svensk fisketurism
18 jan Vatten i balans, odling i balans - temadag
11 jan Stallgödsel i en cirkulär ekonomi
Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut