Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Träffa oss på seminarier och evenemang

För att vi ska bli framgångsrika i vårt uppdrag behöver vi möta och lyssna till människor och organisationer i omvärlden. Du kan träffa medarbetare från Havs- och vattenmyndigheten på en rad olika seminarier, konferenser, mässor och evenemang under året.

Här kan du läsa mer om några av de möten vi arrangerar och/eller deltar på:

Kommande evenemang

Händelser
Datum Händelse Plats
maj 2019
8 maj Granskning havsplaner - orienteringsmöte nationella branschorganisationer och intresseorganisationer Stockholm, Scandic Park
14 maj - 15 maj Miljömålsdagarna Karlskrona Nya Arena, Björkholmskajen 3.
14 maj - 15 maj Life Triple lakes: slutseminarium om förvaltning av framtidens vatten Clarion Hotel, Prästgatan 16, Östersund plus fältdag andra dagen i området.
20 maj 1st Chesapeake Bay – Baltic Sea Symposium The Royal Swedish Academy of Agriculture and Forestry (KSLA), Drottningatan 95B, Stockholm.
15 maj - 28 maj Samråd - Vattenmiljö och vattenkraft -
juni 2019
4 jun - 5 jun Havs- och vattenforum 2019 Eriksberg, Göteborg
12 jun - 14 jun Hållbar vattenkraft: Sustainable hydropower – strategic planning, measures and governance meeting Storforsen, Vidsel
juli 2019
30 jun - 7 jul Almedalsveckan 2019 Visby, Gotland
september 2019
9 sep - 12 sep Annual Science Conference 2019 - ICES årliga vetenskapskonferens Svenska mässan, Göteborg
24 sep - 25 sep Miljöövervakningsdagarna Karlstad, plats meddelas senare. 
november 2019
13 nov - 14 nov Grip on life: vattendrag, våtmarker och skog Härnösands bibliotek, Alfhild Agrell-salen, Universitetsbacken 3 i Härnösand
19 nov - 21 nov 3rd Baltic MSP forum/Pan Baltic Scope avslutningskonferens Riga

Tidigare evenemang

Händelser
Datum Händelse Plats
april 2019
11 apr Granskning havsplaner - orienteringsmöte för myndigheter Göteborg, Havs- och vattenmyndigheten
10 apr Flora och faunavård 2019 Campus Ultuna, Uppsala
10 apr Granskning havsplaner - orienteringsmöte Bottniska viken kommuner regioner Länsstyrelser längs kusten.
9 apr Granskning havsplaner - orienteringsmöte Västerhavet och Skåne kommuner regioner Länsstyrelser längs kusten.
4 apr - 5 apr Miljöbalksdagarna Münchenbryggeriet i Stockholm
2 apr - 3 apr Fiskeforum 2019 Näringslivets hus i Stockholm 
2 apr Granskning havsplaner - orienteringsmöte Östersjön kommuner regioner Länsstyrelser längs kusten.
mars 2019
28 mar Dialogmöte med miljöorganisationer, kulturmiljöorganisationer och markägarorganisationer Havs- och vattenmyndigheten. Gullbergs Strandgata 15, Göteborg.
26 mar - 27 mar Vattenmiljöseminariet 2019 Clarion Hotel Post, Drottningtorget 10, Göteborg, alldeles bredvid Centralstationen.
27 mar Dialogmöte med vattenkraftägare och branschorganisationer Havs- och vattenmyndigheten. Gullbergs Strandgata 15, Göteborg.
22 mar World Water Day 22 March -
20 mar - 21 mar Laxförvaltning för framtiden Kulturens Hus Luleå
19 mar - 20 mar HaV arrangerar BALTFISH-symposium Göteborg
19 mar Dialogmöte med Naturvårdsverket, Kammarkollegiet, Riksantikvarieämbetet och domstolarna Havs- och vattenmyndigheten. Gullbergs Strandgata 15, Göteborg.
18 mar Dialogmöte med vattenmyndigheterna och länsstyrelserna Havs- och vattenmyndigheten. Gullbergs Strandgata 15, Göteborg.
13 mar - 14 mar Vatten Avlopp Kretslopp Hotel Tylösand i Halmstad.
februari 2019
25 feb Webbinarium om Vattenmiljö och vattenkraft Webbinarium, länk skickas ut till deltagare.
6 feb - 7 feb Handläggarträff vattenverksamhet Hotell Opalen , Engelbrektsgatan 73 Göteborg.
4 feb Running water restoration in a changing climate SLU Campus Ultuna, Uppsala
31 jan - 1 feb Nationell yrkesfiskekonferens Congress Culture Center i Karlstad.
januari 2019
17 jan Webbinarium om Vattenmiljö och vattenkraft Webbinarium, länk skickas ut till deltagare.
november 2018
29 nov Konferens om västkustlaxen med invigning av Laxens år Scandic Crown, Göteborg.
27 nov Hydrologidag med expert från SGU – hur gör vi rätt saker inom våtmarkssatsningen? Hörsalen i Linköpings Stadsbibliotek, Linköping.
22 nov Temakonferens GRIP on LIFE SLU Ultuna, Loftet
15 nov - 16 nov Konferensen Östersjöfiske 2020 Marint centrum, Simrishamn
13 nov - 14 nov Nationellt LOVA-möte Clarion Hotell, Östersund
8 nov Statistikforum 2018 – konferensen om den officiella statistiken Garnisonen Konferens, lokal Hörsalen Karlavägen 100, Stockholm
7 nov Gemensam ledningskonferens – Samverkan för anpassning till ett förändrat klimat 7A Centralen, Vasagatan 7A, Stockholm
oktober 2018
23 okt - 25 okt Clean Nordic Oceans workshop Runde miljöcenter, Ålesund, Norge
15 okt - 16 okt Landskapsforum 2018 – Vattnet i det brukade landskapet Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien, Stockholm
11 okt Livsmedelsforum 2018 Chalmers Conference Centre, Göteborg
september 2018
26 sep - 27 sep Miljöövervakningsdagarna Sunlight Hotel Conference & SPA, Nyköping
25 sep - 27 sep VA-mässan Elmia, Jönköping
20 sep Workshop om kunskapssatsningar för en ekosystembaserad fiskförvaltning Sötvattenslaboratoriet, Stångholmsvägen 2, Drottningholm.
13 sep Limniskt GI-möte 13 september Naturvårdsverket, Stockholm
6 sep Kunskapsseminarium Integrerad landskapskaraktärsanalys (ILKA) Växjö Konsert och kongress / Elite Park hotell
augusti 2018
26 aug - 31 aug Världsvattenveckan Stockholm City Conference Centre
4 aug - 12 aug Västerhavsveckan Bohuskusten och Hallandskusten
juli 2018
1 jul - 8 jul Almedalsveckan Visby, Gotland
juni 2018
20 jun Opening conference of the project Pan Baltic Scope Malmö
19 jun Samrådsmöte om havsplanering med grannländer Malmö
15 jun Informationsmöte om de föreslagna ändringarna i HVMFS 2012:18 Havs- och vattenmyndigheten, Gullbergs Strandgata 15, Göteborg.
8 jun Hearing om ArtDatabankens riskklassificering av främmande arter Garnisonen Konferens, Karlavägen 100, Stockholm.
maj 2018
28 maj Leverantörsdialog inför ramavtal vraksanering Havs- och vattenmyndigheten, Gullbergs Strandgata 15. Lokal: Åskan
22 maj Nordic Clean Energy Week Malmö
16 maj - 17 maj Havs- och vattenforum 2018 Eriksbergshallen, Göteborg
15 maj Samrådsmöte om havsplaner med nationella myndigheter, universitet och högskolor Göteborg
14 maj - 15 maj Miljömålsdagarna Uppsala
3 maj Samråd om havsplaner med länsstyrelserna Göteborg
april 2018
27 apr Möte för referensgrupp om marint områdesskydd och fiskereglering Riverton Hotell Göteborg
27 apr Sjöfartsmötet – möte om förslag till havsplaner med fördjupning i hamn- och sjöfartsfrågor Göteborg, Quality Hotel 11 & Eriksbergshallen.
24 apr - 25 apr Konferens om miljöåtgärder vid vattenkraft och dammar City Conference Center, Stockholm
25 apr Flora- och faunavårdskonferensen Uppsala
24 apr Save the date, 24 april – vi snackar fosforförluster! Hotell Högland, Nässjö
21 apr World fish migration day -
20 apr Samrådsmöte om havsplanerna med yrkesfisket (pelagiskt) Göteborg
20 apr Samrådsmöte om havsplanerna med yrkesfisket (bentiskt) Göteborg
18 apr - 19 apr Tankesmedja för friluftsliv 2018 Stockholm
18 apr Energimötet - möte om förslag till havsplaner med fördjupning i energifrågor Göteborg, Gamla Ullevi Konferens
11 apr Samrådsmöte om havsplaner med nationella bransch- och intresseorganisationer Stockholm
mars 2018
28 mar Samråd för havsplanering i Luleå - planområde Bottniska Viken Luleå
27 mar Informationsdag om strömmande vatten Motala Convention Centre, Folkets hus 
26 mar Samråd för havsplanering i Gävle - planområde Bottniska Viken Gävle
18 mar - 23 mar World Water Forum (WWF) Brasilien
23 mar Samråd för havsplanering i Härnösand - planområde Bottniska Viken Härnösand
23 mar Extern referensgruppsmöte för utveckling om ekosystembaserad fiskförvaltning. Lokal Åskan på HaV, eller via Skype
21 mar - 22 mar Vatten avlopp kretslopp Gävle konserthus
22 mar Världsvattendagen 2018 -
21 mar Samråd för havsplanering i Umeå - planområde Bottniska Viken Umeå
20 mar Samrådsmöte om havsplan Östersjön i Linköping Linköping
16 mar - 18 mar Sportfiskemässan 2018 Stockholmsmässan, Mässvägen 1, Älvsjö
14 mar - 15 mar Restaurering i marin miljö Brofästet Hotell och Konferens, Gröndalsvägen 19, Kalmar
15 mar Samrådsmöte om havsplan Östersjön i Kristianstad HaV ger en introduktion till samrådsmaterialet och Östersjöplanen. Länsstyrelserna kommer att belysa kopplingar till kommunal planering, miljömål, vattenförvaltning, grön infrastruktur och näringslivsutveckling. Boverket kommer att informera bland annat om arbetet med den kommande vägledningen för kommunernas översiktsplanering i kust- och havszonen.
13 mar Samråd om havsplan Västerhavet Ullevi lounge, Göteborg
8 mar - 9 mar Baltic Sea Future Stockholmsmässan, Älvsjö
4 mar - 8 mar Vietnams internationella vattenvecka Hanoi, Vietnam 
6 mar Helcom Ministermöte Bryssel
februari 2018
3 feb - 11 feb Båtmässan Svenska Mässan, Göteborg
31 jan - 1 feb Nationella konferensen Avlopp & Miljö 2018 Konsert & Kongress, Linköping
januari 2018
31 jan Offentlig – privat samverkan för en hållbar svensk fisketurism Näringslivets hus, Stockholm
18 jan Vatten i balans, odling i balans - temadag Linköping Konsert och Kongress, Konsistoriegatan 7, Linköping
11 jan Stallgödsel i en cirkulär ekonomi Jordbruksverket, Vallgatan 8, Jönköping
Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut