Sökresultat

 • Vattenförvaltning (10)
 • Vattenkraft (10)
 • Mer än ett år sedan (10)
 • Miljökvalitetsnormer (2)
 • Publikation (2)
 • Rapport (1)
 • Visa fler
 • Vattenverksamhet (2)
 • Vägledning (2)

 • Vägledningar (8)
 • Publikationer (2)

 • Faktasida (8)
 • Publikation (2)

 • Sortera på relevans
 • Sortera på senast uppdaterad
Vanlig fråga: Kan en vattenförekomsts tillstånd försämras om den förklaras som KMV?

Kan en vattenförekomsts tillstånd försämras om den förklaras som KMV?

Start Vägledningar Taggar: Vattenförvaltning Vattenkraft Kan en vattenförekomsts tillstånd försämras om den förklaras som KMV? Nej! En vattenförekomst får inte förklaras som KMV om det skulle leda till en försämring av vattenförekomstens tillstånd

Vanlig fråga: Kan man sätta mindre stränga krav för KMV?

Kan man sätta mindre stränga krav för KMV?

Start Vägledningar Taggar: Vattenförvaltning Vattenkraft Kan man sätta mindre stränga krav för KMV? Mindre stränga krav får beslutas även för KMV så länge detta följer kraven i 4 kap. vattenförvaltningsförordningen. Så länge ett mindre strängt krav

Vanlig fråga: Leder alltid allt som listas i 4 kap. 3 § vattenförvaltningsförordningen till att en vattenförekomst får förklaras som KMV?

Leder alltid allt som listas i 4 kap. 3 § vattenförvaltningsförordningen till att en vattenförekomst får förklaras som KMV?

Start Vägledningar Taggar: Vattenförvaltning Vattenkraft Leder alltid allt som listas i 4 kap. 3 § vattenförvaltningsförordningen till att en vattenförekomst får förklaras som KMV? Nej! Bara om den nyttan av något av det som listas av tekniska skäl

Publikation: Strategi för åtgärder inom vattenkraften

Strategi för åtgärder inom vattenkraften

I rapporten föreslår Havs- och vattenmyndigheten och Energimyndigheten ett begränsande planeringsmål för miljöförbättrande åtgärder i vattenkraftverk på nationell nivå. Högst 2,3 procent av vattenkraftens nuvarande årsproduktion får tas i anspråk under ett normalår, motsvarande 1,5 TWh.

Vanlig fråga: Vad betyder det att en vattenförekomst på ett väsentligt sätt har ändrat sin fysiska karaktär?

Vad betyder det att en vattenförekomst på ett väsentligt sätt har ändrat sin fysiska karaktär?

Start Vägledningar Taggar: Vattenförvaltning Vattenkraft Vad betyder det att en vattenförekomst på ett väsentligt sätt har ändrat sin fysiska karaktär? När man säger att en vattenförekomst har en väsentligt förändrad karaktär betyder det att

Vanlig fråga: Vad kan ligga till grund för att en vattenförekomst förklaras som KMV?

Vad kan ligga till grund för att en vattenförekomst förklaras som KMV?

Start Vägledningar Taggar: Vattenförvaltning Vattenkraft Vad kan ligga till grund för att en vattenförekomst förklaras som KMV? I 4 kap. 3 § VFF finns en lista med vad som kan ligga till grund för att en vattenförekomst förklaras som KMV. Om de

Vanlig fråga: Vad är ett kraftigt modifierat vatten?

Vad är ett kraftigt modifierat vatten?

Start Vägledningar Taggar: Vattenförvaltning Vattenkraft Vad är ett kraftigt modifierat vatten? Kraftigt modifierat vatten är ett begrepp inom vattenförvaltningen. En kraftigt modifierad vattenförekomst är en ytvattenförekomst som har avsevärda

Vanlig fråga: Varför är inte alla vattenförekomster med vattenkraftverk ett KMV?

Varför är inte alla vattenförekomster med vattenkraftverk ett KMV?

Start Vägledningar Taggar: Vattenförvaltning Vattenkraft Varför är inte alla vattenförekomster med vattenkraftverk ett KMV? För att en vattenförekomst ska få förklaras som kraftigt modifierad ska kraven i 4 kap. 3 § vattenförvaltningsförordningen

Publikation: Vägledning för 4 kap. 3 § vattenförvaltningsförordningen om kraftigt modifierade vatten

Vägledning för 4 kap. 3 § vattenförvaltningsförordningen om kraftigt modifierade vatten

Detta vägledningsdokument behandlar tillämpningen av 4 kap. 3 § i förordning (2004:660) om förvaltning av kvalitén på vattenmiljön.

Faktasida: Vägledning om kraftigt modifierade vatten

Vägledning om kraftigt modifierade vatten

Havs- och vattenmyndigheten har fastställt en vägledning för kraftigt modifierat vatten i vattenförekomster med vattenkraft.