Sökresultat

 • Miljödata (2)
 • Senaste månaden (2)
 • Havsplanering (1)
 • Internationellt arbete (1)
 • Klimat (1)
 • Miljöövervakning (2)
 • Visa fler
 • Programområde Kust och Hav (1)
 • Statistik (1)
 • Övergödning (1)

 • Samordningsområden (1)
 • Data och statistik (1)

 • Faktasida (2)

 • Senaste året (2)

 • Sortera på relevans
 • Sortera på senast uppdaterad
Faktasida: Copernicus

Copernicus

Copernicus samlar in, bearbetar och förmedlar tillförlitlig information om miljö- och säkerhet som användaranpassade tjänster. Programmet är en ambitiös och långsiktig gemensam satsning av EU, europeiska rymdagenturen ESA och deras respektive medlemsländer.

Faktasida: Tillförsel av kväve till kusten

Tillförsel av kväve till kusten

Statistikområdet Tillförsel av kväve till kusten beskriver mängden vattenburen kväve som når kusten från landbaserade källor. Data kommer från Havs- och vattenmyndighetens nationella miljöövervakningsprogram för flodmynningar och från större punktkällor; avloppsreningsverk och industrier, med utsläpp till kusten.