Sökresultat

 • Fritidsfiske (4)
 • Senaste månaden (4)
 • Fiskar (1)
 • Främmande arter (1)
 • Kattegatt (2)
 • Regler (2)
 • Visa fler
 • Ryggradslösa djur (1)
 • Skagerrak (2)
 • Statistik (1)
 • Yrkesfiske (2)
 • Östersjön (2)

 • Sport- och fritidsfiske (3)
 • Data och statistik (1)

 • Faktasida (4)

 • Senaste veckan (1)
 • Senaste året (4)

 • Sortera på relevans
 • Sortera på senast uppdaterad
Faktasida: Fiskeregler för fritidsfiske

Fiskeregler för fritidsfiske

För att skydda och stärka fiskbestånden beslutar vi om regler för fisket i havet och i de fem stora sjöarna samt i tillrinnande vattendrag upp till första definitiva vandringshindret.

Faktasida: Lax - minimimått, fredningstid och fångstbegränsningar

Lax - minimimått, fredningstid och fångstbegränsningar

Lax finns i vissa vattendrag samt i alla Sveriges omgivande hav. För att skydda arten och få ett uthålligt fiske finns det olika bestämmelser. Här kan du läsa mer om minimimått, fredningstid och fångstbegränsningar för laxfiske.

Faktasida: SM – Statistiska Meddelanden

SM – Statistiska Meddelanden

Officiell statistik inom fiskets område finns tillgänglig via länkarna nedan. Statistik för åren 2002–2010 finns på Statistiska Centralbyråns hemsida.

Faktasida: Signalkräfta – regler för fiske och hantering

Signalkräfta – regler för fiske och hantering

För att få fiska signalkräftor måste man vara yrkesfiskare med särskilt tillstånd, eller fiskerättsinnehavare med eget vatten. Det finns fiskerättsinnehavare som låter andra fiska i sitt vatten mot betalning. Även i Vättern får du fiska signalkräfta utan tillstånd under tre på varandra följande helger med start den sista fredagen i augusti.