Att släppa tillbaka fisken levande

Många fiskarter är fredade under vissa perioder eller i vissa områden. En del hotade arter är fredade hela året. Om du får en fredad fisk på kroken måste du släppa tillbaka den i vattnet. Hantera fisken rätt så ökar du chansen att den överlever.

Släpp tillbaka fisken levande

Många fiskarter är fredade under vissa perioder eller i vissa områden. En del hotade arter är fredade hela året. Om du får en fredad fisk på kroken måste du släppa tillbaka den i vattnet. 

Du måste också släppa tillbaka fisk som inte fyller kraven på storlek. Vissa arter har minimimått och vissa har även ett maximimått. Ibland finns en så kallad baglimit, det vill säga en begränsning av hur många fiskar per dygn du får ta upp.

Om du är osäker på vilken art du fått eller vilka regler som gäller bör du sätta tillbaka fisken för säkerhets skull.

Även fisk som du tänker ta upp ska du behandla på bästa sätt. Avliva den snabbt, lämpligen genom ett hårt slag mot huvudet. Det alltid är olagligt att ta upp fredad fisk.

Du kan inte behålla den ens om fisken är så illa skadad att du befarar att den kommer dö.

Så ökar du fiskens chans

 • Snabbt tillbaks i vattnet
  Fiskar är mycket känsliga för uttorkning så försök att göra fiskens tid i luften så kort som möjligt.
 • Hantera fisken varsamt
  Bäst är att hålla i fisken så lite som möjligt. Skadade fjäll gör fisken känslig för parasiter och infektioner. Om du måste lyfta fisken, fatta tag i stjärtspolen och stöd med handen under magen, vid bröstfenorna. Kläm inte över fiskens buk.
 • Kroka av försiktigt
  Det kan vara bra att använda en tång för att försiktigt lirka ut kroken. Om du kommer åt kan du först klippa av den hullingförsedda spetsen.
 • För fisken framåt i vattnet
  Ett bra sätt att få medtagen fisk att kvickna till. Syrerikt vatten passerar då över gälarna. Men dra inte fisken fram och tillbaka – då kan du istället skada dess gälar. Vänta tills fisken börjar sprattla innan du släpper den.
 • Undvik köldskador
  På vintern ska du se till att den tunna vattenhinna som täcker fiskens ögon inte hinner frysa.
 • Håll fisken i skugga
  Fisk är i allmänhet mycket ljuskänslig.
 • Haj och rocka
  Broskfiskar är extra känsliga för hantering eftersom deras inre organ inte skyddas av revben och ligger ganska löst i kroppshålan.

Alla får fiska

Fiske ingår inte i allemansrätten, men alla har rätt att fritt fiska med handredskap längs Sveriges kuster och i de fem stora sjöarna Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön.

Det innebär att du får meta, spinnfiska, pilka och pimpla samt fiska med lina som har max 10 krokar här.

Fiskeregler

För närmare information om vilka fiskeregler som gäller i ditt område där du tänker fiska finns en sida med fiskeregler.

I andra vatten måste du köpa fiskekort eller fråga fiskerättsägaren – oftast vattenägaren – om lov. Det fria fisket omfattar alla men det finns regler som man måste följa. Reglerna är till för att skydda fiskbestånden från ett alltför hårt fisketryck.

Om olika sorters regler

 • Fredade arter
  För arter som är så sällsynta att de hotas av utrotning.
 • Fredningstid
  Ofta under lekperioden. Är effektivt för arter som samlas i ett begränsat område under leken. 
 • Fiskefria områden
  Ofta lek- och/eller uppväxtplatser för fisk, men kan även vara ett område där vuxen fisk gärna håller till. Här kan både bestånden och de enskilda fiskarna växa sig stora. Om syftet med området är att skydda lekande fisk kan fiskeförbudet gälla under en begränsad tid.
 • Minimimått
  För att så många fiskar som möjligt ska få chans att leka.
 • Maximimått
  Hos vissa arter är de stora individerna bättre på att reproducera sig, de lägger mer och större rom.
 • Fångstbegränsning, baglimit
  För att man inte ska ta upp mer fisk än vattnet klarar att producera. Fisken ska räcka till alla, nu och i framtiden.