Sökresultat

  • Fritidsfiske (1)
  • Kartor och Gis (1)
  • Yrkesfiske (1)

  • Faktasida (1)

  • Senaste året (1)

  • Sortera på relevans
  • Sortera på senast uppdaterad
Dokument: Fiskets geografier

Fiskets geografier

För närvarande omfattar Fiskets geografier de områden för reglering av fiske som finns angivna i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:36) om fiske i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön samt (FIFS 2004:37) om fiske i sötvattensområdena.