Sökresultat

 • Fritidsfiske (3)
 • Vårt uppdrag (3)
 • Främmande arter (1)
 • Handel (1)
 • Lagstiftning (1)
 • Regeringsuppdrag (1)
 • Visa fler
 • Regler (1)
 • Remiss (2)
 • Yrkesfiske (2)

 • Regeringsuppdrag (1)
 • Remisser (2)

 • Regeringsuppdrag (1)
 • Remiss (2)

 • Senaste året (1)
 • Mer än ett år sedan (2)

 • Sortera på relevans
 • Sortera på senast uppdaterad
Faktasida: Laxförvaltning (2015)

Laxförvaltning (2015)

Havs- och vattenmyndigheten ska, efter samråd med Statens Jordbruksverk, ta fram förslag på hur förvaltningen av lax och öring i svenska vatten bör utvecklas och utformas.

Remiss: Remiss gällande ändrade fiskeregler

Remiss gällande ändrade fiskeregler

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, går idag ut med en remiss angående ändrade fiskeregler för Västernorrlands- till norra Uppsala läns kust.

Remiss: Remiss om förslag till hanteringsprogram för signalkräfta

Remiss om förslag till hanteringsprogram för signalkräfta

Från den 3 augusti 2016 gäller nya EU-regler för hantering av levande signalkräfta. Vi har tagit fram ett förslag till hanteringsprogram för signalkräftan som möjliggör att fiske och nyttjande av arten kan fortsätta förutsatt att den inte sprids ytterligare. Förslaget finns ute på remiss till den 12 april 2018.