Sökresultat

 • Fiskevård (6)
 • Faktasida (6)
 • Senaste året (6)
 • Anslag (1)
 • Bidrag (2)
 • Blanketter (1)
 • Visa fler
 • Forskning (1)
 • Fritidsfiske (2)
 • Havs- och vattenmiljöanslaget (1)
 • Regler (1)
 • Restaurering (2)
 • Skyddade områden (1)
 • Vattenkraft (2)
 • Vattenverksamhet (1)
 • Yrkesfiske (2)

 • Sport- och fritidsfiske (1)
 • Miljöhot (1)
 • Anslag och bidrag (1)
 • Samordningsområden (1)
 • Kartor och Gis (1)
 • Konventioner (1)

 • Senaste månaden (3)

 • Sortera på relevans
 • Sortera på senast uppdaterad
Faktasida: Bidrag till lokala fiskevårdsprojekt

Bidrag till lokala fiskevårdsprojekt

Du kan söka bidrag för åtgärder som främjar fiskevården, exempelvis fisketillsyn eller utsättning av fisk. Ansökan skickas till länsstyrelsen i det län där projektet ska genomföras. Här hittar du information om fiskevårdsbidrag och om hur du söker medel.

Faktasida: Fiskefria områden

Fiskefria områden

Fiskefria områden kan vara en bra komplettering till andra fiskeregleringar för att hjälpa lokala fiskbestånd som påverkats av högt fisketryck. Det kan ge en förhållandevis snabb återhämtning av försvagade bestånd.

Faktasida: Forskningsprogram för vattenkraft och miljö

Forskningsprogram för vattenkraft och miljö

För att bättre anpassa vattenkraften till ekosystemens behov, samverkar Havs- och vattenmyndigheten med Energiforsk i två forskningsprogram för att utveckla funktionella åtgärder.

Dokument: Hanteringsområde - signalkräfta - geografisk information

Hanteringsområde - signalkräfta - geografisk information

Karta över hanteringsområde för signalkräfta har tagits fram till nya föreskrifter.

Faktasida: Herting

Herting

Herting är ett projekt med målet att återskapa fria vandringsvägar för alla arter vid Hertings kraftverk i Ätran.  Havs- och vattenmyndigheten har bidragit med cirka 20 miljoner kronor till projektet. 

Faktasida: Torneälven - gränsälvsöverenskommelse

Torneälven - gränsälvsöverenskommelse

Torneälven har varit gränsälv i mer än 200 år, och är också den viktigaste laxälven i Östersjöområdet. Gränsälvsöverenskommelsen reglerar vissa miljöprövningsfrågor och överenskommelser kring fiskefrågor.