1. Publicerad: 19 november 2013 Uppdaterad: 21 januari 2015

 2. Publicerad: 12 februari 2014 Uppdaterad: 10 september 2020

  Kommunerna ansvarar för att sköta EU-bad, men baden omfattas av bestämmelserna i Badvattenförordningen och Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter.

 3. Publicerad: 21 september 2018 Uppdaterad: 17 september 2020

 4. Publicerad: 19 november 2013 Uppdaterad: 17 september 2020

 5. Publicerad: 18 november 2013 Uppdaterad: 1 juli 2020

 6. Publicerad: 21 juni 2017 Uppdaterad: 16 juli 2018

 7. Publicerad: 20 november 2013 Uppdaterad: 25 oktober 2019

 8. Publicerad: 20 november 2013 Uppdaterad: 14 januari 2015

 9. Publicerad: 16 mars 2017

  Följande punkter beskriver arbetet med att skapa föreskrifter.

 10. Publicerad: 2 juli 2020

  Årets kvot av lax i ICES-delområde 31 i Östersjön bedöms inom den närmaste tiden vara uppfiskad. Från och med den 5 juli 2020 råder förbud mot visst svenskt fiske av lax i området.