Föreskrifter om fiskevårdsområden (FIFS 1982:3)

Registret senast uppdaterat 2011-07-07

Bemyndigande:

Vid utfärdandet 50 § fiskeriförordningen (1982:126) Nu gällande 6 kap. 7 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande:

1983-01-01

Ändringsversioner
Ändringar

 

 

4

FIFS 1998:16PDF

Ändr. 6, 9 §§

Bemyndigande: 6 kap. 7 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 1998-07-01

Överg. best.

3

FIFS 1993:38PDF

Ändr. 9 §

Bemyndigande: 8 § fiskeförordningen (1993:1097)

Ikraftträdande: 1994-01-01

2

FIFS 1991:12PDF

Upph. 7 §; ändr. författningsrubr., 2, 9 §§

Bemyndigande: 50 § fiskeriförordningen (1982:126)

Ikraftträdande: 1991-07-01

1

FIFS 1985:11PDF

Ändr. 7, 9 §§

Bemyndigande: 50 § fiskeriförordningen (1982:126)

Ikraftträdande: 1985-07-01

 

FIFS 1982:3PDF

Ursprunglig utgåva

 

Publicerad: 2013-11-20
Uppdaterad: 2015-01-14
Sidansvarig: Webbredaktion