1. Publicerad: 16 september 2016 Uppdaterad: 18 april 2018

  Undersökningstypen beskriver sjöstränders biotoper med inriktning på deras värde för biologisk mångfald, samt fastställer de olika biotopernas förekomst och utbredning.

 2. Publicerad: 18 september 2020 Uppdaterad: 12 januari 2021

  Register över Havs- och vattenmyndighetens beslutade föreskrifter. HVMFS.

 3. Publicerad: 6 april 2016 Uppdaterad: 12 januari 2021

 4. Publicerad: 21 september 2018 Uppdaterad: 17 september 2020

 5. Publicerad: 12 januari 2021

 6. Publicerad: 21 juni 2017 Uppdaterad: 16 juli 2018

 7. Publicerad: 12 februari 2014 Uppdaterad: 1 januari 2020

 8. Publicerad: 1 oktober 2013 Uppdaterad: 15 oktober 2019

  På den här sidan hittar du Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter i pdf-format. Klicka på respektive föreskrift för att få den senast uppdaterade (konsoliderade) versionen och för att se alla ändringar av föreskriften. Vill du se vilka nya föreskrifter vi gett ut under året trycker du på länken nedan.

 9. Publicerad: 2 december 2015 Uppdaterad: 30 december 2019

  Yttranden och domar i olika ärenden kan vara till vägledning för tillsynen och hur ansökan och tillstånd bör utformas.

 10. Publicerad: 8 december 2013 Uppdaterad: 18 februari 2014

  Samlad information om den lagstiftning vi förhåller oss till. Miljöbalken utgör navet i den svenska miljölagstiftningen och kompletteras av flera förordningar och föreskrifter.