1. Publicerad: 1 mars 2019

  Fartyget Skytteren sjönk år 1942 på västkusten. Vraket anses vara det mest miljöfarliga i svenska vatten. Under 2018 undersöktes vraket av HaV och Försvarsmakten.

 2. Publicerad: 1 mars 2019

  Fartygen Sandön och Hoheneichen sjönk år 1975 respektive 1959 utanför Skånes kust. Under 2018 genomförde HaV undersökningar av vraken och operationer för att bärga olja från dem.

 3. Publicerad: 16 augusti 2019 Uppdaterad: 17 september 2019

  Under augusti och september 2019 ledde HaV arbetet med att undersöka och tömma fartygsvraket Lindesnäs på olja. Sammanlagt tömdes vraket på 299 kubikmeter (299 000 liter) olja.

 4. Publicerad: 16 november 2017 Uppdaterad: 26 februari 2019

  Fiskefartyget Thetis sjönk år 1985 utanför Smögen. HaV har lett arbetet med att bärga olja och spökgarn från vraket.

 5. Publicerad: 6 oktober 2020

  I detta EU-projekt ingår konkreta satsningar för att testa ny teknik, utveckla nya metoder och demonstrera hur åtgärder för bättre vatten kan genomföras i praktiken. Målet är att förbättra genomförandet av åtgärder i åtgärdsprogram för vattenförvaltning. Genom nationella myndigheter som Havs- och vattenmyndigheten och Jordbruksverket ska resultaten få spridning över hela landet.

 6. Publicerad: 19 maj 2017 Uppdaterad: 7 november 2018

  Information om ansvar vid vattenbrist, hur långvarig torka påverkar samhället och tips för att spara vatten.

 7. Publicerad: 26 juli 2018 Uppdaterad: 2 juli 2020

  Här kan du läsa om vem som ansvarar för vad inom vattenresurser och vattenmiljön.

 8. Publicerad: 26 juli 2018

  Här får du några enkla tips för hur du kan minska ditt vattenanvändande.

 9. Publicerad: 26 juli 2018

  Miljön påverkas på flera sätt när det är vattenbrist och torka. Här kan du läsa om vilka konsekvenser det blir för miljön.

 10. Publicerad: 3 juli 2017 Uppdaterad: 30 juni 2020

  Klimatförändringar påverkar hav och sötvatten. Vattenflöden förändras, havsnivån stiger och haven blir surare. Hur vi tar hand om våra hav, sjöar och vattendrag har betydelse för hur de klarar klimateffekterna. Hav och sötvatten bidrar också till att begränsa klimatförändringen genom att ta upp växthusgaser och genom att stödja produktionen av förnybar energi.