Sökresultat

 • Fritidsfiske (2)
 • Yrkesfiske (2)
 • Kartor och Gis (2)
 • Fiskevård (1)
 • Regler (1)

 • Faktasida (2)

 • Senaste veckan (1)
 • Senaste månaden (1)
 • Senaste året (2)

 • Sortera på relevans
 • Sortera på sidans namn
Dokument: Hanteringsområde - signalkräfta - geografisk information

Hanteringsområde - signalkräfta - geografisk information

Karta över hanteringsområde för signalkräfta har tagits fram till nya föreskrifter.

Dokument: Fiskets geografier

Fiskets geografier

För närvarande omfattar Fiskets geografier de områden för reglering av fiske som finns angivna i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:36) om fiske i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön samt (FIFS 2004:37) om fiske i sötvattensområdena.