Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten (resurs- och miljööversikt)

Hitta på sidan

Resursöversikt över tillståndet för de viktigaste fisk- och skaldjursbestånden i svenska vatten.