Verksamheten inom EU:s gemensamma fiskeripolitik (GFP)

Hitta på sidan

Redovisning av resultaten och de viktigaste effekterna av verksamheten inom EU:s gemensamma fiskeripolitik (GFP)