1. Publicerad: 1 mars 2019

  Här har vi samlat vanliga frågor och svar om bärgning av olja och spökgarn från fartygsvrak.

 2. Publicerad: 16 februari 2017 Uppdaterad: 12 september 2018

  Väster om Måseskär i Skagerrak finns ett område där 28 fartyg sänktes efter andra världskrigets slut. Låga halter av kemiska stridsmedel har uppmätts i sediment och fisk under årens lopp, vilket tyder på att det finns kemiska stridsmedel i fartygens laster.

 3. Publicerad: 1 mars 2019 Uppdaterad: 3 december 2019

  Några av de 30 mest miljöfarliga vraken i svenska vatten har undersökts och sanerats under 2017-2019. HaV fortsätter arbetet med miljöfarliga vrak under 2020. Det innebär undersökningar av vrak samt bärgning av olja och spökgarn.

 4. Publicerad: 26 oktober 2016 Uppdaterad: 23 maj 2019

  Längs Sveriges kuster ligger hundratals vrak som innehåller miljöfarliga ämnen. Vi ansvarar för att samordna arbetet med undersökning och bärgning av miljöfarliga ämnen från fartygsvraken.

 5. Publicerad: 16 november 2017 Uppdaterad: 26 februari 2019

  Fiskefartyget Thetis sjönk år 1985 utanför Smögen. HaV har lett arbetet med att bärga olja och spökgarn från vraket.

 6. Publicerad: 1 mars 2019

  Fartyget Skytteren sjönk år 1942 på västkusten. Vraket anses vara det mest miljöfarliga i svenska vatten. Under 2018 undersöktes vraket av HaV och Försvarsmakten.

 7. Publicerad: 1 mars 2019

  Fartygen Sandön och Hoheneichen sjönk år 1975 respektive 1959 utanför Skånes kust. Under 2018 genomförde HaV undersökningar av vraken och operationer för att bärga olja från dem.

 8. Publicerad: 16 augusti 2019 Uppdaterad: 17 september 2019

  Under augusti och september 2019 ledde HaV arbetet med att undersöka och tömma fartygsvraket Lindesnäs på olja. Sammanlagt tömdes vraket på 299 kubikmeter (299 000 liter) olja.

 9. Publicerad: 16 oktober 2017 Uppdaterad: 6 mars 2019

  Vi har fått medel för att bärga miljöfarliga ämnen och spökgarn från fartygsvrak. Bärgningsarbetet är kostsamt och det är viktigt att vi använder medlen till att göra störst miljönytta. Detta gör vi genom att avlägsna hoten mot miljön från de vrak som utgör störst risk.

 10. Publicerad: 14 oktober 2019 Uppdaterad: 19 december 2019

  Under hösten 2019 och sommaren 2020 har två bärgningsoperationer av olja letts av Havs- och vattenmyndigheten, HaV. Vid operationerna har 60 kubikmeter diesel och 88,2 kubikmeter tjockolja pumpats upp från vraket. Sammanlagt har Finnbirch tömts på 148,2 kubikmeter (148 200 liter) miljöfarlig olja.