Sökresultat

  • Vattenbruk (1)
  • Publikation (1)
  • Senaste året (1)
  • Publikation (1)
  • Rapport (1)

  • Publikationer (1)

  • Sortera på relevans
  • Sortera på sidans namn
Publikation: Översikt av tekniker för odling av vattenlevande organismer i Sverige 

Översikt av tekniker för odling av vattenlevande organismer i Sverige 

Rapporten är en kunskapssammanställning om odlingstekniker och dess belastning/påverkan på miljön utifrån naturvetenskapliga aspekter och publicerade data.