Sökresultat

 • Tillstånd (2)
 • Vårt uppdrag (2)
 • Senaste året (2)
 • Remiss (1)
 • Vattenkraft (1)
 • Yrkesfiske (1)
 • Visa fler
 • Yttrande (1)

 • Remisser (1)
 • Yttranden (1)

 • Remiss (1)
 • Yttrande (1)

 • Sortera på relevans
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Yttrande över ansökan om tillstånd till åtgärder på och vid Untra vattenkraftverk i Dalälven, Tierps kommun

Yttrande över ansökan om tillstånd till åtgärder på och vid Untra vattenkraftverk i Dalälven, Tierps kommun

Fortum ansöker om tillstånd till dammsäkerhetshöjande åtgärder, utförande av biokanal och förnyelse av Untra vattenkraftverk i Dalälven, Tierps kommun. Ärendet, M 3055-15, prövas av Mark- och miljödomstolen i Nacka.

Remiss: Remiss gällande ändringar för fiskelicens och tillstånd inom fisket

Remiss gällande ändringar för fiskelicens och tillstånd inom fisket

Särskilt fokus i denna remiss ligger på en översyn av Havs- och vattenmyndighetens (HaV) föreskrifter (HVMFS 2014:19) om licens och tillstånd för yrkesmässigt fiske i havet.