Untra vattenkraftverk i Dalälven

Avslag på ansökan om tillstånd till ny kraftstation i anslutning till Untra vattenkraftverk i Dalälven.

Mark- och miljööverdomstolen ansåg att åtgärderna kommer att medföra mer än obetydlig miljöpåverkan. Förbudet i 4 kap. 6 § miljöbalken mot vattenkraftsutbyggnad i nedre Dalälven lägger därför hinder i vägen för att tillåta den ansökta verksamheten.

Mark- och miljööverdomstolen M 6229-12 (2013-06-05)

Publicerad: 2015-12-02
Sidansvarig: Webbredaktion