Sökresultat

  • Riksintresse (1)
  • Kartor och Gis (1)
  • Senaste året (1)
  • Yrkesfiske (1)

  • Faktasida (1)

  • Sortera på relevans
  • Sortera på sidans namn
Dokument: Riksintresse för yrkesfisket

Riksintresse för yrkesfisket

Geodata visar områden som är riksintresse för yrkesfiske. Det omfattar havsområden, inlandsvatten och hamnar som då de pekades ut var av särskilt stor betydelse för näringen.