Sökresultat

 • Regler (29)
 • Mer än ett år sedan (29)
 • Fiskar (2)
 • Fiskevård (1)
 • Fredade arter (1)
 • Fritidsfiske (15)
 • Visa fler
 • Främmande arter (1)
 • Föreskrift (1)
 • Handel (4)
 • Kattegatt (4)
 • Lagstiftning (2)
 • Publikation (2)
 • Regeringsuppdrag (1)
 • Remiss (2)
 • Ryggradslösa djur (3)
 • Skagerrak (5)
 • Skyddade områden (1)
 • Vägledning (1)
 • Yrkesfiske (18)
 • Östersjön (4)

 • Yrkesfiske (11)
 • Sport- och fritidsfiske (7)
 • Arter (1)
 • Föreskrifter (1)
 • Lagstiftning (1)
 • Konventioner (1)
 • Vårt uppdrag (3)
 • Regeringsuppdrag (1)
 • Remisser (2)
 • Publikationer (3)

 • Faktasida (22)
 • Nyhet (1)
 • Publikation (3)
 • Regeringsuppdrag (1)
 • Remiss (2)

 • Sortera på relevans
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Fredningstider i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön

Fredningstider i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön

Fiske efter nedan angivna arter är förbjudet under de tider och i de områden som följer.

Faktasida: Kan jag sälja fångst jag fått vid fritidsfiske?

Kan jag sälja fångst jag fått vid fritidsfiske?

Du som fritidsfiskar i havet får inte sälja din fångst. Det krävs en fiskelicens för att få sälja fisk. Fångst från sjöar, vattendrag och andra inlandsvatten omfattas inte av förbudet.

Faktasida: Utkastplan för pelagiska arter i Västerhavet

Utkastplan för pelagiska arter i Västerhavet

För pelagiskt fiske i Kattegatt, Skagerrak och Nordsjön gäller landningsskyldighet för alla kvoterade arter som fångas.

Faktasida: Minsta referensstorlek för bevarande (MRB)

Minsta referensstorlek för bevarande (MRB)

De tidigare minsta landningsstorlekarna, även kallade minimimått, kallas istället minsta referensstorlek för bevarande (MRB).

Faktasida: Fånga och släppa tillbaka

Fånga och släppa tillbaka

Catch and release, fånga och släppa tillbaka, blir allt vanligare inom sportfisket och innebär att den fångade fisken krokas av och släpps tillbaka i vattnet.

Faktasida: Havskräfta - Minimimått och redskapsbegränsningar

Havskräfta - Minimimått och redskapsbegränsningar

Information, minimimått och redskapsbegränsningar för fiske efter havskräfta.

Faktasida: Lagstiftning som rör fritidsfisket

Lagstiftning som rör fritidsfisket

Det är fiskerilagstiftningen som styr vilka regler som gäller för fritidsfisket. Där står det var, när och hur det är tillåtet att fiska.

Faktasida: Nytt om fiskeregler

Nytt om fiskeregler

Nyheter om fiskestopp, ändrade ransoner eller liknande aktuell information som påverkar villkoren för fisket.

Vanlig fråga: Vilka produkter ingår i tulltaxa 03 – och omfattas därför av spårbarhetskraven?

Vilka produkter ingår i tulltaxa 03 – och omfattas därför av spårbarhetskraven?

Start Handel & spårbarhet Taggar: Regler Vilka produkter ingår i tulltaxa 03 – och omfattas därför av spårbarhetskraven? Spårbarhetskraven gäller alla fiskeri- och vattenbruksprodukter som omfattas av kapitel 3 samt alger för livsmedelsändamål i

Faktasida: Maskstorlekar vid nätfiske

Maskstorlekar vid nätfiske

Vid fiske längs våra kuster finns det reglerat vilken maskstorlek som gäller vid fiske med nät.