Sökresultat

 • Regler (49)
 • Senaste året (49)
 • Fiskar (9)
 • Fredade arter (1)
 • Fritidsfiske (28)
 • Fångstmottagare (5)
 • Visa fler
 • Föreskrift (3)
 • Handel (6)
 • Kattegatt (9)
 • Kvoter (1)
 • Lagstiftning (1)
 • Publikation (1)
 • Remiss (1)
 • Ryggradslösa djur (6)
 • Skagerrak (10)
 • Skyddade områden (3)
 • Vägledning (1)
 • Yrkesfiske (27)
 • Östersjön (11)

 • Yrkesfiske (16)
 • Sport- och fritidsfiske (20)
 • Arter (1)
 • Skyddade områden (2)
 • Föreskrifter (3)
 • Lagstiftning (2)
 • Vårt uppdrag (1)
 • Remisser (1)
 • Publikationer (1)

 • Faktasida (43)
 • Nyhet (3)
 • Publikation (1)
 • Remiss (1)
 • Vanlig fråga (1)

 • Senaste månaden (7)

 • Sortera på relevans
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Regler för blåfenad tonfisk

Regler för blåfenad tonfisk

Den blåfenade tonfisken är fredad och inget svenskt riktat fiske får bedrivas efter den. Här kan du läsa om regler för fiske efter arten i Medelhavet och östra Atlanten vilket inkluderar Nordsjön, Skagerrak, Kattegatt och Östersjön. Inom vissa fisken är det dock tillåtet att landa mindre oavsiktliga bifångster. Här har vi samlat information om vilka regler som gäller.

Faktasida: Minimimått och maximimått för fångst

Minimimått och maximimått för fångst

Vid fiske längs våra kuster finns det reglerat vilka minimimått och maximimått som gäller för ett antal arter.

Faktasida: Vill du veta mer om vägning?

Vill du veta mer om vägning?

Här kan du hitta information om vad som gäller vid vägning.

Faktasida: Lax - minimimått, fredningstid och fångstbegränsningar

Lax - minimimått, fredningstid och fångstbegränsningar

Lax finns i vissa vattendrag samt i alla Sveriges omgivande hav. För att skydda arten och få ett uthålligt fiske finns det olika bestämmelser. Här kan du läsa mer om minimimått, fredningstid och fångstbegränsningar för laxfiske.

Faktasida: Torsk - minimimått, fredningstid och redskapsbegränsningar

Torsk - minimimått, fredningstid och redskapsbegränsningar

Minimimått, fredningstid och redskapsbegränsningar för fiske efter torsk.

Faktasida: Vägning av fångst

Vägning av fångst

Det finns särskilda regler som rör vägning av fångst. Dessa regler gäller bara för yrkesfiske i havet och inte för fiske i sötvatten eller fritidsfiske.

Faktasida: Regler för vägning av fångst

Regler för vägning av fångst

Här hittar du vad som gäller vid vägning ombord till sjöss, vid landning och efter transport.

Remiss: Remiss gällande föreskriftsändringar om fiske av lax i Östersjön

Remiss gällande föreskriftsändringar om fiske av lax i Östersjön

Havs- och vattenmyndigheten önskar ta del av era synpunkter på förslaget om ändrade föreskrifter för fiske av lax i Östersjön med konsekvensutredning.

Faktasida: Hummerfiske - regler

Hummerfiske - regler

Nya regler för hummerfisket infördes 2017. Detta för att beståndet ska få möjlighet att växa till sig. Här har vi samlat information och regler för vad som gäller under 2019.

Faktasida: Fiskereglering i skyddade områden

Fiskereglering i skyddade områden

Vi arbetar strategiskt med att reglera fiske i de marina skyddade områdena, och arbetet med att ta fram lämpliga åtgärder för att minska fiskets negativa påverkan på bevarandevärdena pågår löpande.