1. Publicerad: 4 december 2013 Uppdaterad: 17 juni 2021

  Här har vi samlat information och regler för vad som gäller för hummerfiske.

 2. Publicerad: 22 november 2013 Uppdaterad: 21 december 2020

  Här kan du läsa om hur du gör för att importera fiskeriprodukter från ett land utanför EU. Här finns också information om vad du som exportör till ett land utanför EU behöver tänka på. Fiskeriprodukter som förs mellan länder inom EU omfattas inte av reglerna kring import och export.

 3. Publicerad: 28 maj 2014 Uppdaterad: 15 juni 2021

  Information om regler för svenskt fiske efter lax i delområden 22-31, samt i Umeälvens fredningsområde.

 4. Publicerad: 22 december 2015 Uppdaterad: 20 april 2021

  Landningsskyldighet innebär att all fisk som fångas och har en kvot inom EU ska tas ombord och landas.

 5. Publicerad: 20 december 2019 Uppdaterad: 1 juli 2020

  Karta över hanteringsområde för signalkräfta har tagits fram till nya föreskrifter.

 6. Publicerad: 19 november 2013 Uppdaterad: 18 maj 2021

 7. Publicerad: 25 januari 2018 Uppdaterad: 11 februari 2020

  Sedan den 1 januari 2017 fördelas demersala fiskemöjligheter som kräver tillstånd genom årliga individuella fiskemöjligheter. Här följer en sammanfattning av reglerna som ligger till grund för de årliga fördelningarna.

 8. Publicerad: 15 september 2017 Uppdaterad: 13 oktober 2020

  Den blåfenade tonfisken är fredad och inget svenskt riktat fiske får bedrivas efter den. Här kan du läsa om regler för fiske efter arten i Medelhavet och östra Atlanten vilket inkluderar Nordsjön, Skagerrak, Kattegatt och Östersjön. Inom vissa fisken är det dock tillåtet att landa mindre oavsiktliga bifångster. Här har vi samlat information om vilka regler som gäller.

 9. Publicerad: 11 februari 2014 Uppdaterad: 11 juni 2019

  Det är bara de som tidigare har tillstånd att fiska ål som kan få tillstånd igen. I sötvatten finns det dock vissa vattenområden som är undantagna från ålfiskeförbudet och där fritidsfiske är tillåtet. Det beror på att ålen har mycket liten möjlighet att vandra ut till kusten levande på grund av de vandringshinder som finns på vägen.

 10. Publicerad: 21 mars 2014 Uppdaterad: 17 november 2016

  Guide till regler för fritidsfiske.