Sökresultat

 • Regler (64)
 • Fiskar (10)
 • Fiskevård (2)
 • Fredade arter (1)
 • Fritidsfiske (34)
 • Främmande arter (1)
 • Visa fler
 • Fångstmottagare (5)
 • Föreskrift (3)
 • Handel (9)
 • Kattegatt (11)
 • Kvoter (1)
 • Lagstiftning (2)
 • Publikation (3)
 • Regeringsuppdrag (1)
 • Remiss (3)
 • Ryggradslösa djur (7)
 • Skagerrak (13)
 • Skyddade områden (3)
 • Vägledning (1)
 • Yrkesfiske (37)
 • Östersjön (13)

 • Yrkesfiske (22)
 • Sport- och fritidsfiske (22)
 • Arter (1)
 • Skyddade områden (2)
 • Föreskrifter (3)
 • Lagstiftning (2)
 • Konventioner (1)
 • Vårt uppdrag (4)
 • Regeringsuppdrag (1)
 • Remisser (3)
 • Publikationer (4)

 • Faktasida (52)
 • Nyhet (3)
 • Publikation (4)
 • Regeringsuppdrag (1)
 • Remiss (3)
 • Vanlig fråga (1)

 • Senaste månaden (5)
 • Senaste året (49)
 • Mer än ett år sedan (15)

 • Sortera på relevans
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Torsk - minimimått, fredningstid och redskapsbegränsningar

Torsk - minimimått, fredningstid och redskapsbegränsningar

Minimimått, fredningstid och redskapsbegränsningar för fiske efter torsk.

Faktasida: Fiske i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön (FIFS 2004:36)

Fiske i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön (FIFS 2004:36)

Start Föreskrifter Fiske i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön (FIFS 2004:36) Fiske i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön (FIFS 2004:36) Konsoliderad utgåva Registret senast uppdaterat 2019-11-01 Bemyndigande : 2 kap. 3, 7 och 12 §§, 6 kap. 2 och 8 §§

Faktasida: Bratten

Bratten

Bratten är det största marina skyddade området i Skagerrak. I området finns bland annat branta, djupa hårdbottnar med förekomst av hornkoraller och många andra sällsynta arter. Bratten är samtidigt ett viktigt område för yrkesfiske.

Faktasida: Krabba - Minimimått, fredningstid och fångstbegränsningar

Krabba - Minimimått, fredningstid och fångstbegränsningar

Redskap, minimimått och fiskemetoder för fiske efter krabba.

Nyhet: Nya regler för yrkesfiske i Östersjön

Nya regler för yrkesfiske i Östersjön

För att öka skyddet för laxbestånden i Östersjön och säkerställa att Sveriges laxkvot inte överskrids har HaV tagit beslut om nya yrkesfiskeregler. Reglerna gäller från och med den 1 maj 2019.

Faktasida: Regler för blåfenad tonfisk

Regler för blåfenad tonfisk

Den blåfenade tonfisken är fredad och inget svenskt riktat fiske får bedrivas efter den. Här kan du läsa om regler för fiske efter arten i Medelhavet och östra Atlanten vilket inkluderar Nordsjön, Skagerrak, Kattegatt och Östersjön. Inom vissa fisken är det dock tillåtet att landa mindre oavsiktliga bifångster. Här har vi samlat information om vilka regler som gäller.

Faktasida: Minimimått och maximimått för fångst

Minimimått och maximimått för fångst

Vid fiske längs våra kuster finns det reglerat vilka minimimått och maximimått som gäller för ett antal arter.

Faktasida: Vill du veta mer om vägning?

Vill du veta mer om vägning?

Här kan du hitta information om vad som gäller vid vägning.

Faktasida: Lax - minimimått, fredningstid och fångstbegränsningar

Lax - minimimått, fredningstid och fångstbegränsningar

Lax finns i vissa vattendrag samt i alla Sveriges omgivande hav. För att skydda arten och få ett uthålligt fiske finns det olika bestämmelser. Här kan du läsa mer om minimimått, fredningstid och fångstbegränsningar för laxfiske.

Faktasida: Vägning av fångst

Vägning av fångst

Det finns särskilda regler som rör vägning av fångst. Dessa regler gäller bara för yrkesfiske i havet och inte för fiske i sötvatten eller fritidsfiske.