Sökresultat

 • Regler (65)
 • Fiskar (10)
 • Fiskevård (2)
 • Fredade arter (1)
 • Fritidsfiske (34)
 • Främmande arter (1)
 • Visa fler
 • Fångstmottagare (5)
 • Föreskrift (3)
 • Handel (9)
 • Kattegatt (11)
 • Kvoter (1)
 • Lagstiftning (2)
 • Publikation (3)
 • Regeringsuppdrag (1)
 • Remiss (3)
 • Ryggradslösa djur (7)
 • Skagerrak (13)
 • Skyddade områden (3)
 • Styrdokument (1)
 • Vägledning (1)
 • Yrkesfiske (37)
 • Östersjön (13)

 • Yrkesfiske (22)
 • Sport- och fritidsfiske (22)
 • Arter (1)
 • Skyddade områden (2)
 • Föreskrifter (3)
 • Lagstiftning (2)
 • Konventioner (1)
 • Vårt uppdrag (4)
 • Regeringsuppdrag (1)
 • Remisser (3)
 • Publikationer (4)
 • Medarbetarsidor (1)

 • Dokument (1)
 • Faktasida (52)
 • Nyhet (3)
 • Publikation (4)
 • Regeringsuppdrag (1)
 • Remiss (3)
 • Vanlig fråga (1)

 • Senaste månaden (14)
 • Senaste året (52)
 • Mer än ett år sedan (13)

 • Sortera på relevans
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Kan jag sälja fångst jag fått vid fritidsfiske?

Kan jag sälja fångst jag fått vid fritidsfiske?

Du som fritidsfiskar i havet får inte sälja din fångst. Det krävs en fiskelicens för att få sälja fisk. Fångst från sjöar, vattendrag och andra inlandsvatten omfattas inte av förbudet.

Faktasida: Utkastplan för bottenlevande arter i Västerhavet

Utkastplan för bottenlevande arter i Västerhavet

Landningsskyldigheten gäller för bottenlevande arter i Skagerrak, Kattegatt och Nordsjön.

Faktasida: Information om landingsskyldigheten

Information om landingsskyldigheten

Landningsskyldighet innebär att all fisk som fångas och har en kvot inom EU ska tas ombord och landas.

Faktasida: Utkastplan för pelagiska arter i Västerhavet

Utkastplan för pelagiska arter i Västerhavet

För pelagiskt fiske i Kattegatt, Skagerrak och Nordsjön gäller landningsskyldighet för alla kvoterade arter som fångas.

Faktasida: Minsta referensstorlek för bevarande (MRB)

Minsta referensstorlek för bevarande (MRB)

De tidigare minsta landningsstorlekarna, även kallade minimimått, kallas istället minsta referensstorlek för bevarande (MRB).

Faktasida: Fånga och släppa tillbaka

Fånga och släppa tillbaka

Catch and release, fånga och släppa tillbaka, blir allt vanligare inom sportfisket och innebär att den fångade fisken krokas av och släpps tillbaka i vattnet.

Faktasida: Havskräfta - Minimimått och redskapsbegränsningar

Havskräfta - Minimimått och redskapsbegränsningar

Information, minimimått och redskapsbegränsningar för fiske efter havskräfta.

Faktasida: Hummerfiske - regler

Hummerfiske - regler

Nya regler för hummerfisket infördes 2017. Detta för att beståndet ska få möjlighet att växa till sig. Här har vi samlat information och regler för vad som gäller under 2019.

Vanlig fråga: Vad gäller för mig som köper fisk och skaldjur?

Vad gäller för mig som köper fisk och skaldjur?

Alla förstahandsmottagare och grossister som handlar med de fiskeriprodukter som omfattas av spårbarhetskraven ska från den 1 januari 2019 även rapportera information om sina försäljningar via HaV:s spårbarhetssystem.

Faktasida: Fiske i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön (FIFS 2004:36)

Fiske i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön (FIFS 2004:36)

Start Föreskrifter Fiske i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön (FIFS 2004:36) Fiske i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön (FIFS 2004:36) Konsoliderad utgåva Registret senast uppdaterat 2019-07-03 Bemyndigande : 2 kap. 3, 7 och 12 §§, 6 kap. 2 och 8 §§