1. Publicerad: 25 februari 2014 Uppdaterad: 30 december 2019

  Instruktionen och regleringsbrevet anger våra ramar och skapar förutsättningarna för vårt arbete.

 2. Publicerad: 8 juli 2013 Uppdaterad: 1 februari 2020

  Välkommen att kontakta oss!

 3. Publicerad: 8 juli 2013 Uppdaterad: 15 oktober 2019

 4. Publicerad: 2 december 2013 Uppdaterad: 12 november 2020

  Enheten arbetar med tillståndshantering och fördelning av fiskemöjligheter inom yrkesfisket, bland annat att utfärda fiskelicenser och personliga fiskelicenser.

 5. Publicerad: 14 oktober 2013 Uppdaterad: 12 november 2020

  Enheten arbetar med att genomföra och utveckla svensk havsplanering.

 6. Publicerad: 11 februari 2014 Uppdaterad: 20 mars 2019

  Här presenteras länkar till publikationer som ges ut av myndigheter, organisationer och institutioner med vatten- och miljöanknytning.

 7. Publicerad: 2 december 2013 Uppdaterad: 11 juli 2019

  Enheten sköter övergripande styrning av såväl fältkontroll som administrativ kontroll inom fiskeriförvaltningen. Enheten ansvarar även för uppföljning och analys av fisket och kontrollinsatser.

 8. Publicerad: 29 maj 2018

  Enheten ansvarar bland annat för ny- och vidareutveckling av myndighetens informationssystem.

 9. Publicerad: 2 december 2013 Uppdaterad: 27 december 2017

  Enheten samordnar myndighetens arbete med Agenda 2030, politiken för global utveckling och internationellt utvecklingssamarbete.