Sökresultat

 • Organisation (49)
 • Faktasida (49)
 • Anslag (1)
 • Anställning (1)
 • Fritidsfiske (1)
 • Havsförvaltning (1)
 • Visa fler
 • Intern service (2)
 • Publikation (1)
 • Rapport (2)
 • Regeringsuppdrag (1)
 • Rekrytering (1)
 • Styrdokument (2)
 • Säkerhet (1)
 • Yrkesfiske (1)
 • Årsredovisning (1)

 • Sport- och fritidsfiske (1)
 • Kartor och Gis (1)
 • Miljömål och direktiv (1)
 • Vårt uppdrag (1)
 • Organisation (38)
 • Jobba hos oss (1)
 • Kontakta oss (2)
 • Bibliotek (1)
 • Medarbetarsidor (3)

 • Senaste månaden (2)
 • Senaste året (33)
 • Mer än ett år sedan (16)

 • Sortera på relevans
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Avdelningen för digital utveckling

Avdelningen för digital utveckling

Avdelningen är organiserad i tre enheter, en för systemutveckling, en för drift och support och en för IT-styrning och analys.

Faktasida: Organisation

Organisation

Havs- och vattenmyndigheten är en enrådsmyndighet. Det innebär att generaldirektören ensam bär ansvaret för myndighetens verksamhet inför regeringen.

Faktasida: Karriär och jobb

Karriär och jobb

Taggar: Anställning Organisation Rekrytering Karriär och jobb HaV:s karriärsida Vill du jobba hos oss? På HaV:s karriärsida hittar du lediga tjänster. Lediga jobb just nu

Faktasida: Avdelningen för fiskförvaltning

Avdelningen för fiskförvaltning

Avdelningen ansvarar för att samordna arbetet med ett samlat svenskt genomförande av EU:s fiskeripolitik och särskilt verka för en hållbar förvaltning av fiskresurserna inom ramen för ekosystemansatsen.

Faktasida: Enheten för vattenförvaltning

Enheten för vattenförvaltning

Enheten arbetar med samordning och utveckling av arbetet med ett samlat svenskt genomförande av EU:s ramdirektiv för vatten.

Faktasida: IT-råd

IT-råd

IT-rådet är ett strategiskt organ för beredning, samordning och uppföljning av frågor om IT-utveckling. IT-rådet ska verka för helhetssyn, enkelhet, produktivitet, kvalitet och nytta.

Faktasida: Juridiska enheten

Juridiska enheten

Enheten ansvarar för juridiskt stöd till Havs- och vattenmyndighetens olika sakverksamheter.

Faktasida: Generaldirektör

Generaldirektör

Havs- och vattenmyndigheten leds av generaldirektör Jakob Granit. Han ansvarar inför regeringen när det gäller myndighetens verksamhet. Som stöd i sitt arbete har han ett insynsråd, där han är ordförande.

Faktasida: Vårt ledningssystem

Vårt ledningssystem

Vårt ledningssystem tydliggör ansvar, rutiner och arbetssätt. Det ger oss förutsättningar att leva upp till kraven som ställs i förordningen om intern styrning och kontroll.

Faktasida: Avdelningschefer

Avdelningschefer

Alla våra avdelningar har en chef med särskilt ansvar för sin verksamhet. Till sin hjälp har de en biträdande avdelningschef.