Sökresultat

 • Organisation (35)
 • Senaste året (35)
 • Anslag (1)
 • Anställning (1)
 • Fritidsfiske (1)
 • Intern service (3)
 • Visa fler
 • Publikation (1)
 • Rapport (2)
 • Regeringsuppdrag (1)
 • Rekrytering (1)
 • Styrdokument (2)
 • Årsredovisning (1)

 • Sport- och fritidsfiske (1)
 • Vårt uppdrag (1)
 • Organisation (25)
 • Jobba hos oss (1)
 • Kontakta oss (2)
 • Bibliotek (1)
 • Medarbetarsidor (4)

 • Dokument (1)
 • Faktasida (34)

 • Senaste veckan (1)
 • Senaste månaden (6)

 • Sortera på relevans
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Karriär och jobb

Karriär och jobb

Taggar: Anställning Organisation Rekrytering Karriär och jobb HaV:s karriärsida Vill du jobba hos oss? På HaV:s karriärsida hittar du lediga tjänster. Lediga jobb just nu Tyvärr kan vi inte erbjuda några sommarjobb.

Faktasida: Ekonomienheten

Ekonomienheten

Ekonomienheten ger stöd i ekonomistyrnings- och ekonomipolicyfrågor och ansvarar för utveckling och anpassning av ekonomisystem. Enheten ansvarar för redovisning, ekonomisk uppföljning, underlag till budgetarbetet, delårsrapport och bokslut.

Faktasida: Sök medarbetare

Sök medarbetare

Start Kontakta oss Sök medarbetare Sök medarbetare Här kan du söka efter medarbetare på Havs- och vattenmyndigheten. Du kan bläddra fram medarbetare i listan eller använda sökrutan för att filtrera fram medarbetare med olika sökord som exempelvis

Faktasida: Vårt uppdrag

Vårt uppdrag

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet. Vi arbetar för att lösa viktiga miljöproblem och skapa en hållbar förvaltning av hav, sjöar och vattendrag. 

Faktasida: Enheten för tillsynsvägledning och miljöbalksprövning

Enheten för tillsynsvägledning och miljöbalksprövning

Enheten deltar i miljöprövningar som gäller frågor för havs- och vattenmiljön eller fisket samt arbetar med tillsynsvägledning enligt miljötillsynsförordningen inom myndighetens ansvarsområden.

Faktasida: Instruktion och regleringsbrev

Instruktion och regleringsbrev

Instruktionen och regleringsbrevet anger våra ramar och skapar förutsättningarna för vårt arbete.

Faktasida: Avdelningen för digital utveckling

Avdelningen för digital utveckling

Avdelningen är organiserad i tre enheter, en för systemutveckling, en för drift och support och en för IT-styrning och analys.

Faktasida: Organisation

Organisation

Havs- och vattenmyndigheten är en enrådsmyndighet. Det innebär att generaldirektören ensam bär ansvaret för myndighetens verksamhet inför regeringen.

Faktasida: Avdelningen för fiskförvaltning

Avdelningen för fiskförvaltning

Avdelningen ansvarar för att samordna arbetet med ett samlat svenskt genomförande av EU:s fiskeripolitik och särskilt verka för en hållbar förvaltning av fiskresurserna inom ramen för ekosystemansatsen.

Faktasida: Enheten för vattenförvaltning

Enheten för vattenförvaltning

Enheten arbetar med samordning och utveckling av arbetet med ett samlat svenskt genomförande av EU:s ramdirektiv för vatten.