1. Publicerad: 2 mars 2018 Uppdaterad: 9 augusti 2018

  Enheten ansvarar bland annat för arkiv, diarium, lokalvård och reception.

 2. Publicerad: 26 november 2013 Uppdaterad: 23 juni 2020

  Organisation, uppdrag, press och evenemang.

 3. Publicerad: 8 juli 2013 Uppdaterad: 1 februari 2020

 4. Publicerad: 8 juli 2013 Uppdaterad: 11 september 2019

  Havs- och vattenmyndigheten är en enrådsmyndighet. Det innebär att generaldirektören ensam bär ansvaret för myndighetens verksamhet inför regeringen.

 5. Publicerad: 2 december 2013 Uppdaterad: 17 februari 2015

  Personalenheten ska driva och utveckla myndighetens personalpolitik och genom den verka för att HaV ska vara en attraktiv arbetsgivare.

 6. Publicerad: 2 december 2013 Uppdaterad: 2 oktober 2019

  Enheten ansvarar för att driva och utveckla Havs- och vattenmyndighetens kommunikationsarbete.

 7. Publicerad: 2 december 2013 Uppdaterad: 27 december 2017

  Enheten samordnar och utvecklar myndighetens arbete inom området fiskförvaltning.

 8. Publicerad: 14 oktober 2013 Uppdaterad: 27 december 2017

  Enheten arbetar med utveckling och införande av en svensk havsplanering.

 9. Publicerad: 14 oktober 2013 Uppdaterad: 27 december 2017

  Enheten arbetar med skydd av naturtyper och arter samt andra frågor om biologisk mångfald i sjöar, vattendrag och hav.

 10. Publicerad: 2 december 2013 Uppdaterad: 30 december 2019

  Enheten deltar i miljöprövningar som gäller frågor för havs- och vattenmiljön eller fisket samt arbetar med tillsynsvägledning enligt miljötillsynsförordningen inom myndighetens ansvarsområden.