Sökresultat

 • Organisation (52)
 • Anslag (1)
 • Anställning (1)
 • Fritidsfiske (1)
 • Havsförvaltning (1)
 • Intern service (3)
 • Visa fler
 • Publikation (1)
 • Rapport (2)
 • Regeringsuppdrag (1)
 • Rekrytering (1)
 • Styrdokument (2)
 • Säkerhet (1)
 • Yrkesfiske (1)
 • Årsredovisning (1)

 • Sport- och fritidsfiske (1)
 • Kartor och Gis (1)
 • Miljömål och direktiv (1)
 • Vårt uppdrag (1)
 • Organisation (38)
 • Jobba hos oss (1)
 • Kontakta oss (2)
 • Bibliotek (1)
 • Medarbetarsidor (6)
 • Kalendarium (2)

 • Dokument (1)
 • Faktasida (49)
 • Kalenderhändelse (2)

 • Senaste dagen (2)
 • Senaste veckan (3)
 • Senaste månaden (8)
 • Senaste året (36)
 • Mer än ett år sedan (16)

 • Sortera på relevans
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Karriär och jobb

Karriär och jobb

Taggar: Anställning Organisation Rekrytering Karriär och jobb HaV:s karriärsida Vill du jobba hos oss? På HaV:s karriärsida hittar du lediga tjänster. Lediga jobb just nu

Faktasida: Organisation

Organisation

Havs- och vattenmyndigheten är en enrådsmyndighet. Det innebär att generaldirektören ensam bär ansvaret för myndighetens verksamhet inför regeringen.

Faktasida: Anslagsråd

Anslagsråd

Anslagsrådet är ett strategiskt organ för beredning, samordning och uppföljning av hur myndigheten använder anslag, fondmedel och frågor om långsiktig finansiering.

Faktasida: Enheten för vattenförvaltning

Enheten för vattenförvaltning

Enheten arbetar med samordning och utveckling av arbetet med ett samlat svenskt genomförande av EU:s ramdirektiv för vatten.

Faktasida: Personalenheten (HR)

Personalenheten (HR)

Personalenheten ska driva och utveckla myndighetens personalpolitik och genom den verka för att HaV ska vara en attraktiv arbetsgivare.

Faktasida: Avdelningen för havs- och vattenförvaltning

Avdelningen för havs- och vattenförvaltning

Avdelningen ansvarar för samordning och utveckling av arbetet med ett samlat svenskt genomförande av EU:s ramdirektiv för vatten och EU:s havsmiljödirektiv samt för utveckling och införande av en svensk havsplanering och andra maritima frågor.

Faktasida: Enheten för havsplanering

Enheten för havsplanering

Enheten arbetar med utveckling och införande av en svensk havsplanering.

Faktasida: Dokumentations- och övervakningsenheten

Dokumentations- och övervakningsenheten

Enheten arbetar med realtidsövervakning av fiskeflottan samt agerar support för yrkesfiskarna. FMC hanterar och ansvarar även för mottagande och registrering av uppgifter från fiskerinäringen.

Faktasida: Avdelningsstab för havs- och vattenförvaltning

Avdelningsstab för havs- och vattenförvaltning

Direkt under avdelningschefen finns en avdelningsstab. Den består av verksamhetsutvecklare, utredare, handläggare och avdelningsassistent.

Faktasida: Uppföljningsenheten

Uppföljningsenheten

Uppföljningsenheten sköter övergripande styrning av såväl fältkontroll som administrativ kontroll inom fiskeriförvaltningen. Enheten ansvarar även för uppföljning och analys av fisket och kontrollinsatser.