1. Publicerad: 8 juli 2013 Uppdaterad: 1 februari 2020

  Välkommen att kontakta oss!

 2. Publicerad: 28 januari 2021

  Enheten ansvarar bland annat för projektledning samt stöd för verksamhetsutveckling och kravinsamling.

 3. Publicerad: 8 juli 2013 Uppdaterad: 11 september 2019

  Havs- och vattenmyndigheten är en enrådsmyndighet. Det innebär att generaldirektören ensam bär ansvaret för myndighetens verksamhet inför regeringen.

 4. Publicerad: 29 maj 2018

  Enheten ansvarar bland annat för användarsupport, förvaltning och drift av myndighetens informationssystem och tekniska infrastruktur.

 5. Publicerad: 29 maj 2018 Uppdaterad: 28 januari 2021

  Enheten ansvarar bland annat för ny- och vidareutveckling av myndighetens informationssystem.

 6. Publicerad: 31 augusti 2017

  Enheten arbetar med landningskontroll av fisket i Östersjön och Västerhavet.

 7. Publicerad: 26 november 2013 Uppdaterad: 23 juni 2020

  Organisation, uppdrag, press och evenemang.

 8. Publicerad: 28 november 2013 Uppdaterad: 10 mars 2014

  Havs- och vattenmyndigheten, Jordbruksverket, Naturvårdsverket och länsstyrelserna är de myndigheter som i första hand har ansvar för att arbeta med förutsättningarna för fritidsfiske.

 9. Publicerad: 2 december 2013 Uppdaterad: 22 oktober 2018

  Havs- och vattenmyndigheten har ett insynsråd som regeringen utser. Insynsrådet är rådgivande och säkrar allmänhetens insyn i myndighetens verksamhet.