Sökresultat

 • Miljöövervakning (81)
 • Miljöövervakning (81)
 • Badvatten (1)
 • Blanketter (1)
 • Forskning (2)
 • Främmande arter (1)
 • Visa fler
 • Gis (1)
 • Grundvatten (1)
 • Havsplanering (1)
 • Klimat (1)
 • Marin kartering (1)
 • Miljödata (1)
 • Programområde Kust och Hav (10)
 • Programområde Sötvatten (12)
 • Rapport (1)
 • Regeringsuppdrag (1)
 • Skyddade områden (2)
 • Sötvatten (8)
 • Undersökningstyper (1)
 • Övergödning (1)

 • Dokument (47)
 • Faktasida (34)

 • Senaste veckan (2)
 • Senaste månaden (9)
 • Senaste året (75)
 • Mer än ett år sedan (6)

 • Sortera på relevans
 • Sortera på sidans namn
Dokument: Tillförsel av föroreningar på land

Tillförsel av föroreningar på land

Remissversion - Övervakning av den marina miljön ger underlag för att bedöma och följa utvecklingen av miljöns tillstånd och de miljöförändringar som uppstår till följd av mänskliga aktiviteter. Insamlade data kommer till användning i förvaltningen av havet och de marina resurserna.

Dokument: Migrerande fisk (lax)

Migrerande fisk (lax)

Remissversion - Övervakning av den marina miljön ger underlag för att bedöma och följa utvecklingen av miljöns tillstånd och de miljöförändringar som uppstår till följd av mänskliga aktiviteter. Insamlade data kommer till användning i förvaltningen av havet och de marina resurserna.

Faktasida: Samordning- Kust och Hav

Samordning- Kust och Hav

För att följa hur havet mår övervakar vi tillståndet i den svenska havsmiljön, från Skagerrak i väst till Bottenviken i norr. Många samarbetar i detta viktiga arbete.  

Faktasida: Full koll på våra vatten

Full koll på våra vatten

För att kunna förvalta våra vatten på bästa sätt krävs övervakning av tillstånden i grundvatten, sjöar, vattendrag och kustvatten.

Faktasida: Blanketter för datavärdar och utförare inom miljöövervakning

Blanketter för datavärdar och utförare inom miljöövervakning

Start Miljöövervakning Blanketter för datavärdar och utförare inom miljöövervakning Taggar: Blanketter Miljöövervakning Programområde Kust och Hav Programområde Sötvatten Blanketter för datavärdar och utförare inom miljöövervakning Blanketter för

Dokument: Reproduktion hos havsörn

Reproduktion hos havsörn

Remissversion - Övervakning av den marina miljön ger underlag för att bedöma och följa utvecklingen av miljöns tillstånd och de miljöförändringar som uppstår till följd av mänskliga aktiviteter. Insamlade data kommer till användning i förvaltningen av havet och de marina resurserna.

Dokument: Medborgarforskning gällande främmande arter

Medborgarforskning gällande främmande arter

Remissversion - Övervakning av den marina miljön ger underlag för att bedöma och följa utvecklingen av miljöns tillstånd och de miljöförändringar som uppstår till följd av mänskliga aktiviteter. Insamlade data kommer till användning i förvaltningen av havet och de marina resurserna.

Dokument: Kontroll av musslor och ostron som livsmedel

Kontroll av musslor och ostron som livsmedel

Remissversion - Övervakning av den marina miljön ger underlag för att bedöma och följa utvecklingen av miljöns tillstånd och de miljöförändringar som uppstår till följd av mänskliga aktiviteter. Insamlade data kommer till användning i förvaltningen av havet och de marina resurserna.

Dokument: Utsjöfisk

Utsjöfisk

Remissversion - Övervakning av den marina miljön ger underlag för att bedöma och följa utvecklingen av miljöns tillstånd och de miljöförändringar som uppstår till följd av mänskliga aktiviteter. Insamlade data kommer till användning i förvaltningen av havet och de marina resurserna.

Dokument: Migrerande fisk (ål)

Migrerande fisk (ål)

Remissversion - Övervakning av den marina miljön ger underlag för att bedöma och följa utvecklingen av miljöns tillstånd och de miljöförändringar som uppstår till följd av mänskliga aktiviteter. Insamlade data kommer till användning i förvaltningen av havet och de marina resurserna.