1. Publicerad: 21 mars 2014 Uppdaterad: 17 november 2016

  Guide till regler för fritidsfiske.

 2. Publicerad: 22 december 2015 Uppdaterad: 20 april 2021

  Landningsskyldigheten gäller för bottenlevande arter i Skagerrak, Kattegatt och Nordsjön.

 3. Publicerad: 22 december 2015 Uppdaterad: 20 april 2021

  För pelagiskt fiske i Kattegatt, Skagerrak och Nordsjön gäller landningsskyldighet för alla kvoterade arter som fångas.

 4. Publicerad: 14 december 2016 Uppdaterad: 24 mars 2021

  Total tillåten fångstmängd, TAC, och svenska kvoter i Norska havet, Nordsjön, Skagerrak och Kattegatt (räknat i ton).

 5. Publicerad: 23 mars 2016 Uppdaterad: 1 april 2021

  Öring är en av Sveriges populäraste fiskarter och fångas framförallt i fritidsfisket. För att skydda arten och få ett uthålligt fiske finns det flera olika bestämmelser. Här kan du läsa mer om minimimått, maximimått, fredningstid och fångstbegränsningar för öringfiske.

 6. Publicerad: 7 augusti 2015 Uppdaterad: 1 april 2021

  Vid fiske längs våra kuster finns det reglerat vilka minimimått och maximimått som gäller för ett antal arter.

 7. Publicerad: 7 augusti 2015 Uppdaterad: 1 april 2021

  Fiske efter nedan angivna arter är förbjudet under de tider och i de områden som följer.

 8. Publicerad: 15 november 2017

  Här hittar du ett urval av de fiskar och skaldjur som lever längs den svenska västkusten i Skagerrak och Kattegatt. Här finns några av våra allra vanligaste vattenlevande djurarterna, men också främmande, hotade och fredade arter.

 9. Publicerad: 16 oktober 2020

  Här hittar du information om djur, växter och deras biotoper i Svenska hav, sjöar och vattendrag. Här finns några av våra allra vanligaste vattenlevande djurarterna, men också främmande, hotade och fredade arter.

 10. Publicerad: 7 augusti 2015 Uppdaterad: 20 oktober 2020

  Minimimått, fredningstid och redskapsbegränsningar för fiske efter torsk.