1. Publicerad: 13 januari 2017 Uppdaterad: 3 maj 2018

  Geografiska data från HaV för svensk havsplanering

 2. Publicerad: 12 december 2018

  En särskild avgränsningslinje för tre miljödirektiv

 3. Publicerad: 11 februari 2014 Uppdaterad: 29 november 2017

  Dagens miljöutmaningar kräver innovativa lösningar. En hållbar tillväxt är en nödvändighet för att säkra ekosystemens och människans behov nu och i framtiden. Blå tillväxt är en strategi som tagits fram av EU-kommissionen

 4. Publicerad: 3 april 2014 Uppdaterad: 2 februari 2016

  SAMHAV, Samordningsgruppen för havs- och vattenmiljöfrågor – ett forum för information, samverkan och operativ samordning mellan myndighetschefer i syfte att genomföra en sammanhållen vatten- och havspolitik.

 5. Publicerad: 30 juni 2014 Uppdaterad: 18 juni 2019

  I vårt arbete med havsmiljön är bevarande och hållbart nyttjande av ekosystemtjänster en grundläggande utgångspunkt. Två viktiga arbetsområden är implementeringen av havsmiljödirektivet och arbetet med havsplanering.

 6. Publicerad: 17 maj 2016 Uppdaterad: 14 mars 2019

  Vårt samarbete med Sydafrika inleddes under 2015 och 2016. Havsplanering, miljöövervakning och koordinerad förvaltning från källa till hav är våra huvudsakliga samarbetsområden.

 7. Publicerad: 6 mars 2014

  Lillgrunds vindkraftpark togs i drift under år 2008, och är den idag största fullföljda satsningen på havsbaserad vindkraft i Sverige.

 8. Publicerad: 15 april 2019

  Rapporten presenterar de övergripande miljömässiga systemkonsekvenserna som uppstår till följd av havsplanernas förväntade fördelning av utrymmet till havs.

 9. Publicerad: 14 februari 2019

  Vi samarbetar med USA inom havsplanering, marint områdesskydd och biologisk mångfald bortom nationell jurisdiktion.