1. Publicerad: 14 februari 2014 Uppdaterad: 24 februari 2020

  För att skydda viktiga råvattenresurser kan länsstyrelsen eller kommunen besluta om att inrätta vattenskyddsområden med särskilda föreskrifter.

 2. Publicerad: 1 december 2016 Uppdaterad: 30 januari 2020

  Bra dricksvatten i våra kranar har länge varit en självklarhet i Sverige. Klimatförändringar med bland annat ökad nederbörd, översvämningar, varmare vatten och sämre råvatten innebär stora utmaningar för att säkra tillgången på bra dricksvatten.

 3. Publicerad: 4 december 2017 Uppdaterad: 31 mars 2021

  Rent vatten är en förutsättning för väl fungerande samhällen, människors hälsa, och naturmiljön. Vatten är en livsnödvändig, men hotad resurs.

 4. Publicerad: 14 februari 2014 Uppdaterad: 22 juni 2021

  Här finns presentationer och andra dokument från olika temadagar och seminarier om dricksvatten.

 5. Publicerad: 14 februari 2014 Uppdaterad: 30 december 2019

  Havs- och vattenmyndigheten har enligt miljötillsynsförordningen, tillsynsvägledningsansvar för vattenskyddsområden. Länsstyrelserna ska enligt samma förordning ge tillsynsvägledning i länet, undantaget vägledningsansvar gentemot Skogsstyrelsen och Försvarsinspektören för hälsa och miljö.

 6. Publicerad: 15 april 2015 Uppdaterad: 30 december 2019

  Här redovisar vi några rättsfall och beslut som vi ser som vägledning i arbetet med vattenskyddsområden.

 7. Publicerad: 14 februari 2014 Uppdaterad: 13 november 2020

  Information om vattenskyddsområden, riksintressen för dricksvatten och vattenförsörjningsplaner.

 8. Publicerad: 26 juli 2018

  Här får du några enkla tips för hur du kan minska ditt vattenanvändande.

 9. Publicerad: 25 september 2014 Uppdaterad: 30 december 2019

  För att stärka och tydliggöra vattenförsörjningsintresset i samhällsplaneringen har vi pekat ut områden och anläggningar som är av riksintresse för vattenförsörjning.

 10. Publicerad: 19 maj 2017 Uppdaterad: 7 november 2018

  Information om ansvar vid vattenbrist, hur långvarig torka påverkar samhället och tips för att spara vatten.