Sökresultat

 • Dricksvatten (1)
 • Skyddade områden (1)
 • Senaste månaden (1)
 • Grundvatten (1)
 • Riksintresse (1)
 • Skyddade områden (1)
 • Visa fler

 • Faktasida (1)

 • Senaste året (1)

 • Sortera på relevans
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Riksintresse för dricksvattenanläggningar

Riksintresse för dricksvattenanläggningar

För att stärka och tydliggöra vattenförsörjningsintresset i samhällsplaneringen har vi pekat ut områden och anläggningar som är av riksintresse för vattenförsörjning.