1. Publicerad: 19 maj 2017 Uppdaterad: 7 november 2018

  Information om ansvar vid vattenbrist, hur långvarig torka påverkar samhället och tips för att spara vatten.

 2. Publicerad: 26 juli 2018 Uppdaterad: 2 juli 2020

  Här kan du läsa om vem som ansvarar för vad inom vattenresurser och vattenmiljön.

 3. Publicerad: 26 juli 2018

  Här får du några enkla tips för hur du kan minska ditt vattenanvändande.

 4. Publicerad: 26 juli 2018

  Miljön påverkas på flera sätt när det är vattenbrist och torka. Här kan du läsa om vilka konsekvenser det blir för miljön.

 5. Publicerad: 14 februari 2014 Uppdaterad: 13 november 2020

  Information om vattenskyddsområden, riksintressen för dricksvatten och vattenförsörjningsplaner.

 6. Publicerad: 26 oktober 2020

  Den 23 oktober 2020 fattade EU:s ministerråd beslut om att anta förslaget till ett nytt dricksvattendirektiv. Det nya direktivet ska bidra till att framtidssäkra både dricksvattenkvaliteten och dricksvattenförsörjningen i EU.

 7. Publicerad: 11 juli 2017 Uppdaterad: 3 juli 2019

  Vem bestämmer vad som gäller vid vattenbrist? Vem ansvarar för att följa upp att regler följs? Här reder vi ut vad lagen säger.

 8. Publicerad: 20 september 2016 Uppdaterad: 1 april 2020

 9. Publicerad: 20 september 2016 Uppdaterad: 1 april 2020

 10. Publicerad: 20 september 2016 Uppdaterad: 1 april 2020