Sökresultat

 • Bidrag (2)
 • Havs- och vattenmiljöanslaget (2)
 • Senaste månaden (2)
 • Blanketter (1)
 • Farliga ämnen (1)
 • Övergödning (1)
 • Visa fler

 • Anslag och bidrag (2)

 • Faktasida (2)

 • Senaste året (2)

 • Sortera på relevans
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Bidrag till avancerad rening av avloppsvatten

Bidrag till avancerad rening av avloppsvatten

På uppdrag av regeringen har Havs- och vattenmyndigheten delat ut 32 miljoner kronor för att finansiera projekt som syftar till att utveckla teknik för att rena avloppsvatten från läkemedelsrester och miljöfarliga ämnen.

Faktasida: LOVA

LOVA

Lokala åtgärder för bättre havs- och vattenmiljö kan få stöd genom LOVA-bidrag. Bidraget kan sökas hos länsstyrelsen och går framför allt till kommuner, föreningar och andra sammanslutningar.