1. Publicerad: 11 februari 2014 Uppdaterad: 10 juni 2019

  Under de senaste åren har omvärlden kommit att kräva allt större tillgång till data från miljöövervakningen. Därför har Hav och Naturvårdsverket upprättat ett system med nationella datavärdar.

 2. Rapporter med lägesbeskrivningar av Sveriges EU-bad inför badsäsongerna.

 3. Publicerad: 18 maj 2017 Uppdaterad: 16 maj 2018

  De allra flesta EU-baden i Sverige har en god vattenkvalitet. Inför badsäsongen 2017 klassificeras badvattenkvaliteten som "utmärkt", "bra" eller "tillfredsställande" för 400 av Sveriges 444 EU-bad, vilket motsvarar 90,1 %. Det är en ökning jämfört med tidigare år och antalet bad som provtagits på ett korrekt sätt har också ökat.

 4. Publicerad: 20 maj 2019

  De allra flesta EU-baden i Sverige har en god vattenkvalitet. Inför badsäsongen 2019 klassificeras badvattenkvaliteten utifrån prover tagna under badsäsongerna 2015-2018 som utmärkt, bra eller tillfredsställande för 410 av Sveriges 436 EU-bad, vilket motsvarar 94 procent.

 5. Publicerad: 2 juni 2020

  De allra flesta EU-baden i Sverige har en god vattenkvalitet. Inför badsäsongen 2020 klassificeras badvattenkvaliteten utifrån prover tagna under de senaste fyra badsäsongerna som utmärkt, bra eller tillfredsställande för 410 av Sveriges 438 EU-bad, vilket motsvarar 94 %. Totalt har 378 EU-bad fått klassificeringen utmärkt inför 2020 års badsäsong, jämfört med 375 inför 2019 års badsäsong.

 6. Publicerad: 16 oktober 2015 Uppdaterad: 14 april 2020

  Vägledningen har tagits fram av Havs- och vattenmyndigheten med stöd av Folkhälsomyndigheten.

 7. Publicerad: 15 maj 2018 Uppdaterad: 23 maj 2018

  De allra flesta EU-baden i Sverige har en god vattenkvalitet. Inför badsäsongen 2018 klassificeras badvattenkvaliteten utifrån prover tagna under badsäsongen 2017 som utmärkt, bra eller tillfredsställande för 405 av Sveriges 441 EU-bad, vilket motsvarar 91,8 %. Allt fler av EU-baden har fått klassificeringen utmärkt, från 333 inför 2017 års badsäsong, till 353 EU-bad inför 2018 års badsäsong.

 8. Publicerad: 3 april 2018

  Havs- och vattenmyndighetens rapportering av användningen av anslag 1:2 under 2017

 9. Publicerad: 7 juli 2015

  I rapporten ger Havs- och vattenmyndigheten tillsammans med Folkhälsomyndigheten en lägesbeskrivning av Sveriges EU-bad inför badsäsongen 2015.

 10. Publicerad: 1 april 2016 Uppdaterad: 13 april 2018

  Havs- och vattenmyndighetens rapportering av användningen av anslag 1:2 under 2015